Livs.se

2010-03-25 kl 13.08

Livs trappar upp efter arbetsgivarnas uppmaning till strejkbryteri.

Livsmedelsarbetareförbundet varslar idag den 25 mars sin motpart Livsmedelsföretagen, Li, om strejk vid sju arbetsplatser omfattande ca 2 000 medlemmar.

– Li har i ett dokument vi tagit del av uppmanat sina medlemsföretag till strejkbryteri, säger Hans-Olof Nilsson, Livs ordförande. Detta är en mycket grov provokation och påminner om arbetsgivarfasoner från 1800-talet.

– Vi vill förhandla fram ett rimligt avtal till våra medlemmar, fortsätter Nilsson. Ett avtal som omfattar löneökningar, rimlig avtalslängd och en lösning på problemet att arbetsgivare kan runda de anställdas företrädesrätt i anställningsskyddslagen.

– Vi har presenterat förslag till lösningar för vår motpart men de är totalt ointresserade och tydligen helt i händerna på Svenskt Näringsliv, avslutar Nilsson.

Bakgrunden till varslet är ett dokument Li skickat till sina medlemsföretag och där uppmanat dessa att:

• uppmana eventuella oorganiserade att jobba över
• tjänstemän ska utföra ”arbetarsysslor”

Om inget avtal är tecknat kommer strejken att börja onsdagen den 7 april klockan 12.00.

De arbetsplatser som är uttagna i strejk är:

Atria/Lithells i Sköllersta
Milko i Sundsvall
Spendrups Bryggeri i Grängesberg
Kraft Foods/Marabou i Upplands Väsby
Gunnar Dafgård AB i Källby
Pågen AB i Malmö och Göteborg

Livs har tidigare varslat om bland annat övertidsblockad för ca 20 000 medlemmar från den 1 april klockan 12.00.

Livsmedelsarbetareförbundet organiserar drygt 30 000 arbetare inom bland annat slakterier, mejerier, bagerier, bryggerier och konservindustrin.