Livs.se

2023-04-20 kl 08.00

Livs inleder konflikt för schysta villkor på Nybergs Konditori AB!

Livsmedelsarbetareförbundet vidtar torsdagen den 20 april klockan 08:00 strejk och blockad mot Nybergs konditori AB i Stockholm för att få till stånd ett kollektivavtal med företaget.

- Vi kan inte acceptera att livsmedelsarbetare står utanför de skydd som kollektivavtalet innebär. Efter flertalet diskussioner och försök att nå samförstånd med företaget har de fortsatt att vägra teckna kollektivavtal, säger Jolan Wennberg, Livsmedelsarbetareförbundets andre ordförande.

Ett kollektivavtal innebär att villkoren för löner och övriga anställningsvillkor regleras.  Bland annat arbetstider, ersättningar för ob, försäkringsskyddet för de anställda med mera.

Livsmedelsarbetareförbundet varslade om konflikt den 3 april och medlingsinstitutet kopplades in. Konflikten träder i kraft kl. 08.00 Den 20 april 2023.

Kollektivavtal är garantin för schysta löner och villkor. Det ger konkurrensneutralitet på marknaden vilket ger alla i branschen, både företagen och de anställda, samma grundförutsättningar, säger Jolan Wennberg. 

I Sverige regleras löner och arbetsvillkor genom kollektivavtal mellan parterna på arbetsmarknaden. Det är ett grundfundament i den svenska modellen. Lagstiftningen ger de fackliga organisationerna rätt att vidta konfliktåtgärder för att få till ett avtal.

Livs avbryter konfliktåtgärderna omedelbart om arbetsgivaren tecknar kollektivavtal för schysta villkor.