Livs.se

2019-04-12 kl 17.34

Livs välkomnar exportsatsningar

Sverige satsar mer på export av livsmedel. I vårändringsbudgeten som regeringen presenterade i veckan får livsmedelsindustrin öronmärkta pengar för att utveckla exporten.

Det är positivt att livsmedelsbranschen lyfts fram, anser Eva Guovelin, förbundsordförande för Livsmedelsarbetareförbundet

– Det är bra att regeringen ser livsmedelsproduktionen som en framtidsbransch med potential för ökad export. Vi skulle gärna se mer pengar för sådana satsningar. I exempelvis Danmark görs betydligt mer för att främja export av livsmedel.

Eva Guovelin
Eva Guovelin

Livsmedelsindustrins ökade betydelse märks även genom livsmedelsstrategin som riksdagen antagit. Strategin syftar bland annat till att främja en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion, öka innovationskraften och sysselsättningen samtidigt som nationella miljömål nås.

– För oss är det viktigt att livsmedelsindustrin stärks. Livsmedelsarbetarna besitter ett stort yrkeskunnande men det behövs bättre utvecklingsmöjligheter, en bättre arbetsmiljö och yrkesutbildningsinsatser. Då branschen befinner sig i kontinuerlig förändring måste livsmedelsarbetarna få möjligheter att utvecklas och rekryteringsbehovet är stort, säger Eva Guovelin.