Livs.se

2012-09-07 kl 15.37

Fler kvinnor utbildas

Livs tjejsatsning är en utbildning riktad till enbart kvinnor. Innehållet handlar om den fackliga idén, samhället och det medlemsnära arbetet. Syftet är att få fler kvinnor till fackligt arbete så att alla perspektiv och erfarenheter tas tillvara.

Det är vikigt att också kvinnor arbetar fackligt, framhåller Kristina Nordström, förbundsombudsman och ansvarig för tjejsatsningen. Kvinnor behövs, inte minst som förebilder. Dessutom ska våra förtroendevalda spegla medlemmarna. Så är det inte riktigt ännu.

Det är 15 kvinnor från olika delar i landet som just genomgått de två första stegen av utbildningen. I slutet av året genomförs det tredje steget. Innan dess ska ett uppsökande arbete utföras i den egna regionen.

Deltagarna kommer att göra stor nytta i det medlemsnära arbetet, säger Kajsa-Liza Axdorff, lokalombudsman och handledare för utbildningen. Med kunskap och träning följer självförtroende, som i sin tur skapar lust att ta tag i de utmanande uppgifter som fackligt arbete utgör.

Se en presentation av tjejerna här >>