Livs.se

2023-06-16 kl 12.49

IULs kongress antog stöduttalande för fackliga kamrater i Hongkong

Livs ordförande talade på IUL-kongressen till stöd för de fackliga kamrater i Hongkong. Så snart de nya säkerhetslagarna antagits fängslades de ledande företrädarna för HKCTU (motsvarigheten till LO). Först greps ordföranden Carol Ng. Sedan ytterligare en handfull personer från ledarskiktet, däribland generalsekreteraren Lee Cheuk Yan. Därutöver fängslades omkring 50 personer från demokratirörelsen. Lee Cheuk Yan har suttit fängslad sedan september 2021 och nya åtal väntar. Hans enda "brott" är att ha stått upp för grundläggande fackliga och mänskliga rättigheter. Som ett direkt resultat av de nya säkerhetslagarna tvingades HKCTU lägga ner sin verksamhet för att försöka säkra sina medlemsförbunds överlevnad.

Kongressen antog på Livs initiativ ett stöduttalande: 

Frige Lee Cheuk-yan 

Den 30 juni 2020 antog den Nationella Folkkongressen (NPCSC) Hongkongs nationella säkerhetslagar som trädde i kraft samma natt. Lagarna begränsar invånarnas frihet och politiska rättigheter, inklusive rätten att bilda fria och oberoende fackföreningar. 

Så snart de nya säkerhetslagarna antagits fängslades de ledande företrädarna för HKCTU. Först greps ordföranden Carol Ng. Sedan ytterligare en handfull personer från ledarskiktet, däribland generalsekreteraren Lee Cheuk Yan. Därutöver fängslades omkring 50 personer från demokratirörelsen. Lee Cheuk Yan har suttit fängslad sedan september 2021 och nya åtal väntar. Hans enda "brott" är att ha stått upp för grundläggande fackliga och mänskliga rättigheter. 

Som ett direkt resultat av de nya säkerhetslagarna tvingades HKCTU lägga ner sin verksamhet för att försöka säkra sina medlemsförbunds överlevnad. 

Kränkningen av frihet och rättigheter för dem som står upp för demokrati och mänskliga rättigheter i Kina måste upphöra. Rätten att få yttra sig och att fritt få organisera sig fackligt är universell och okränkbar. 

Som fackförening står vi upp för våra kamrater och i internationell solidaritet gör vi allt som står i vår makt för att stödja deras kamp. 

IUL-kongressen kräver 

att Lee Cheuk-yan och andra fängslade som står upp för demokrati och mänskliga rättigheter omedelbart ska släppas, 

att alla begränsningar av yttrandefriheten, rätten att organisera sig och övergrepp mot fredliga demonstranter ska upphöra, samt 

att det internationella samfundet fördömer Kinas agerande i Hongkong och kräver att de kinesiska myndigheterna respekterar fackliga och mänskliga rättigheter.