Livs.se

2017-09-19 kl 11.44

Förhandlingar om utbildningsjobb för bättre etablering

Livs överlämnade i dag den 19 september tillsammans med 12 andra LO-förbund en gemensam förhandlingsframställan till respektive motpart inom Svenskt Näringsliv. Framställan handlar om utbildningsjobb och målet är en bättre etablering för personer som står långt från arbetsmarknaden.

– Vi vill bidra konstruktivt till att lösa ett problem på svensk arbetsmarknad. Det finns grupper som står långt från arbetsmarknaden samtidigt som företagen har behov av att anställa, exempelvis finns det brist på styckare. Att kombinera anställning med någon form av utbildningsinsats är ett måste som vi ser det, säger Livs förbundsordförande Eva Guovelin.

– Genom att förhandla fram en ram för alla branscher hoppas vi kunna få med regeringen. Därefter får varje förbundsparter förhandla utifrån branschens förutsättningar, fortsätter Eva.

– Det här är ett viktigt steg för att klara de utmaningar som finns på arbetsmarknaden. Vi vill lösa problem genom förhandlingar och en trepartslösning, inte genom lagstiftning, avslutar Eva.

Bakgrunden är att LO har vid upprepade tillfällen bjudit in Svenskt Näringsliv till att förhandla om utbildningsjobb – ett förslag där nyanlända och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden kan kombinera arbete med utbildning. Svenskt Näringsliv har dock hittills avböjt. Därför vänder sig LO-förbunden nu direkt till arbetsgivarförbunden med en gemensam förhandlingsframställan, en formell begäran om att förhandla.

För att arbetsgivare ska tycka att det här är intressant kan lönekostnaden behöva vara lägre. Det är något vi ska förhandla om. En sänkt lönekostnad är inte detsamma som sänkt lön. Det kan ske genom till exempel subventioner eller skattelättnader för arbetsgivarna. Denna sänkning ska också vara begränsad till själva insatsen, sedan ska personerna in på ordinarie avtal.

Utgångspunkten i förhandlingarna är LOs förslag om utbildningsjobb som presenterades i mars i år.