Livs.se

2019-09-13 kl 05.00

Agera till stöd för demokratirörelsen i Hongkong

Uttalande av Nordiska Unionen, ett forum för Livs och andra förbund som organiserar anställda inom livsmedelssektorn i Norden.

I år är det 30 år sedan massakern på Himmelska fridens torg då den kinesiska militären dödade människor som demonstrerade för yttrandefrihet och demokrati i Kina.

När den tidigare brittiska kolonin Hongkong överlämnades till Kina 1997 skedde det med principen ”ett land och två system”. Hongkong skulle få behålla en hög grad av självstyre under 50 år. Men redan nu flyttar regeringen i Peking fram sina positioner.

Den kinesiska regeringens lagförslag om att misstänkta brottslingar ska kunna utlämnas till Kina blev tidigare i år en utlösande faktor till protester och demonstrationer i Hongkong. Den enda fria fackföreningen i Kina är Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU) och de har under lång tid varit aktiva i kampen för demokrati.

Över två miljoner av Hongkongs invånare har demonstrerat på gatorna mot lagförslaget och för demokrati. Polisen har slagit tillbaka med våld och genom arresteringar.

I början av september lovade Carrie Lam, ledare för Hongkongs styrande råd, att det kritiserade lagförslaget dras tillbaka. Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU) menar att detta senkomna besked inte är tillräckligt och har slagit fast att protesterna fortsätter till dess att demokratirörelsens fem krav är uppfyllda.

  1. Att den föreslagna utlämningslagen fullständigt dras tillbaka.
  2. Att en oberoende utredning ska granska polisens våld och maktmissbruk.
  3. Att alla anhållna demonstranter friges villkorslöst.
  4. Att regeringen ogiltigförklarar sin beskrivning av massprotesterna den 12 juni som ”ett upplopp”.
  5. Att full och allmän rösträtt införs.

Nordiska unionen av livsmedelsarbetareförbunds kongress uppmanar de nordiska regeringarna att ställa krav på de kinesiska myndigheterna att hörsamma HKCTU:s och demokratirörelsens krav. Fredliga protester får aldrig mötas med våld.