Livs.se

2019-06-05 kl 11.46

Dags att nominera mest jämställda företaget

Jobbar du på ett företag som bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete? I så fall kan du nominera företaget till Industrins jämställdhetspris 2019.

Priset delas årligen ut av Industrirådet. I rådet sitter företrädare från svenska arbetsgivare- och arbetstagarorganisationer inom industrin däribland Livsmedelsarbetareförbundet.

Industrins jämställdhetspris syftar till att öka medvetenheten om jämställdhet och att sprida nya arbetssätt och goda exempel. Det kan handla om strategier för att öka jämställdheten vid rekryteringar, att både män och kvinnor ska kunna vara föräldralediga eller andra åtgärder som skapar ett inkluderande företag.

Fram till den 15 juni 2019 kan vem som helst nominera ett företag via Industrirådets webbplats.

Förra året gick priset till Domsjö Fabriker i Örnsköldsvik. I motiveringen stod att företaget arbetar långsiktigt och metodiskt med jämställdhet. Från att ha varit en traditionell mansdominerad arbetsplats har Domsjö Fabriker numera kvinnor på alla driftavdelningar och var fjärde ledare är kvinna.

Det handlar inte om kvotering utan om att fnna rätt person på rätt plats och att tillvarata de kvaliteter som en jämnare könsfördelning ger, enligt företagets vd Lars Winter.

Vinnaren presenteras på Industridagen i Sandviken den 30 september 2019.