Livs.se

2020-10-20 kl 13.36

Livs säger nej till hemställan

Livs säger tillsammans med de andra förbunden inom Facken inom industrin nej till den första hemställan som parterna fick av de opartiska ordföranden igår måndag.

– Löneökningarna är för låga och i förslaget saknas bland annat låglönesatsning och avsättning till arbetstidskonto/deltidspension. Det finns heller ingenting med om vårt krav på en förändrad modell för lönerevision som säkerställer att alla medlemmar ska få del av löneökningen och att hela löneökningen ska fördelas ut. Ett sådant avtal kommer vi inte att skriva på, säger Eva Guovelin, Livs förbundsordförande.

Gemensamt pressmeddelande från Facken inom industrin

Facken inom industrin säger nej till avtalsförslag

Samtliga förbund inom Facken inom industrin avvisar idag den första hemställan som kom från de opartiska ordförandena (Opo) på måndagen den 19 oktober. Det föreslagna avtalsvärdet över en avtalsperiod på 29 månader är totalt 4,5 procent.

Facken inom industrin skriver i sitt svar att avtalsvärdet är oacceptabelt lågt. Den pågående återhämtningen av ekonomin och utvecklingen av konkurrenskraften ger stöd för en löneökningstakt väsentligt högre än vad hemställan anger. Dessutom saknar hemställan nödvändiga avsättningar till system för arbetstidsförkortning- deltidspension/flexpension, vab-tillägg på de avtalsområden där det krävs och en låglönesatsning för LO-förbunden.

För att en slutlig hemställan ska kunna antas av Facken inom industrin måste avtalsvärdet vara väsentligt högre.

Nu väntar slutförhandlingar och slutlig hemställan innan den 31 oktober då nuvarande avtal löper ut.

Facken inom industrin är ett samarbete mellan Livs, GS, IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer. Läs mer om vårt samarbete på Facken inom industrins webbplats.