Livs.se

2016-06-28 kl 10.29

Kongress 2017 4 – 8 maj i Malmö

I maj nästa år är det dags för Livs 21:a ordinarie kongress. Kongressen äger rum i Malmö Live i centrala Malmö och samlar hundratals medlemmar från hela landet som ska diskutera och fatta viktiga beslut för framtiden.

Kongressen är Livs högsta beslutande organ och hålls vart fjärde år. Förutom att behandla motioner och förslag, är det kongressen som väljer bland annat förbundsstyrelse.

Alla medlemmar har rätt att skicka in förslag i form av motioner till kongressen. Motionerna ska vara förbundet tillhanda senast 4 oktober 2016.

Läs mer:

http://www.livs.se/portal/page/portal/startsida/Kongress_2017