Livs.se

2024-05-13 kl 14.00

Goda råd inför sommarjobbet

Att sommarjobba inom livsmedelsbranschen är ofta ett spännande och roligt sätt att få de första erfarenheterna av arbetslivet. Här är 6 goda råd till alla sommarjobbare.

  1. Jobba på en arbetsplats med kollektivavtal. Genom kollektivavtal har Livs och arbetsgivareorganisationen kommit överens om de löner och villkor som ska gälla. Utan kollektivavtal kan arbetsgivaren själv bestämma nivån på löner och andra villkor. Kollektivavtal innebär även att de anställda är försäkrade.

  2. Begär att få ett anställningsbevis. Där ska det tydligt framgå vad du ska göra, när du ska göra det och hur mycket betalt du får för dina insatser.

  3. Livs erbjuder alla som har sitt första sommarjobb en facklig introduktion. Om du är osäker på om du till exempel får rätt lön är du välkommen att kontakta arbetsplatsklubben, Livs lokala ombudsmän eller ringa till förbundet.

  4. Provjobba aldrig gratis. Vissa arbetsgivare vill att anställda provjobbar något pass innan en anställning. Det kan finnas en poäng med att se om jobbet passar dig, men du ska alltid få lön när du arbetar.

  5. Se till att du får semesterersättning. Det spelar ingen roll om du bara arbetar extra på helger eller sommarjobbar. Alla som arbetar har rätt till betald semester.

  6. Ha koll på lönebeskedet. Lönespecifikationen är ett slags kvitto på jobbet som du har utfört. Kollektivavtalen reglerar lägsta lön som en arbetsgivare ska betala som ingångslön. Är du under 18 år gäller särskilda ungdomslöner. Är du 17 år och jobbar enligt kollektivavtalet för bageri är den lägsta reglerade lönen 102,84 kronor i timmen (Detta gäller fr.o.m. 1 april 2024).
LO ger tips och stöd

LO driver webbplatsen kollpajobbet.lo.se och där finns mer tips och råd för personer som är nya i arbetslivet.
LO erbjuder även fackets hjälptelefon med numret 020-56 00 56