Livs.se

2012-02-24 kl 10.32

Var fjärde Livs-medlem har ett fackligt uppdrag!

LOs rapport Röster om facket och jobbet nr 3 visar att förbundet har klart högst andel medlemmar med ett fackligt förtroendeuppdrag.

Hela 24 procent av förbundets medlemmar har ett fackligt förtroendeuppdrag. Det kan jämföras med LO-förbunden totalt där 14 procent av LO-förbundens medlemmar har ett fackligt förtroendeuppdrag. Rapporten visar också att av förbundets medlemmar som inte har ett uppdrag idag svarar 29 procent att de kan eller kanske kan tänka sig att ta ett fackligt uppdrag.

Av förbundets medlemmar har 54 procent deltagit på ett fackligt möte. För LO-förbunden totalt är motsvarande siffra 35 procent.

Läs mer om rapporten på LOs hemsida >>