Livs.se

2022-12-29 kl 10.06

Medlemsavgifter i Livs från och med den 1 januari 2024

Från den 1 januari 2024 justeras inkomstklasserna för medlemsavgifterna.

Livs medlemsavgift har varit oförändrad sedan år 2020, trots förbundets ökade kostnader för bland annat A-kassan. För att hantera dessa ökade kostnader beslutades det på det senaste förbundsmötet att en avgiftshöjning genomförs från och med 1 januari 2024. Höjningen påverkar enbart aktiva medlemmar, pensionärer och elevmedlemmar påverkas inte. Inkomstklasserna justeras samtidigt vilket innebär att avgiften kommer att öka för vissa medlemmar och minska för andra. Detta beslut syftar till att säkerställa förbundets ekonomiska hållbarhet och fortsatta stöd till medlemmarna.

Månadsinkomst Medlemsavgift
0 - 7 250 kr 178 kr
7 251 – 11 150 405 kr
11 151 – 17 355 525 kr
17 356 – 25 296 600 kr
25 297 – 670 kr

I medlemsavgiften till förbundet ingår medlemsavgiften till a-kassan.

Avgifterna till pensionärsmedlemmar är oförändrade:

Avgifter för pensionärer
132 kr/månad för pensionärer med kollektiv hemförsäkring och olycksfallsförsäkring.
302 kr/månad för pensionärer med kollektiv hemförsäkring, olycksfallsförsäkring och grupplivförsäkring (erbjuds inte längre).
972 kr/år för pensionärer med GF 38 000
(erbjuds inte längre).