Livs.se

2016-06-16 kl 10.56

Dags för LO-kongress!

Den 17 – 20 juni 2016 genomförs LO-kongressen i Stockholm. Fyrahundra representanter från de 14 LO-förbunden samlas för att diskutera och fatta beslut inför framtiden. Kongressen behandlar bland annat hundratals motioner och kongressrapporten ”Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner”, samt väljer styrelse för de kommande fyra åren.

 

Livs delegation består av 10 personer:

Ombud:
Karin Marklund, Nyhléns & Hugossons Chark, Skellefteå
Patric Nelson, HK Scan AB, Kristianstad
Lena O Jenemark, Gunnar Dafgårds AB, Källby
Stefan Hall, Orkla Foods Sverige AB, Kumla
Rebecca Borck, Gunnar Dafgårds AB, Källby
Linus Ekegren, Cloetta AB, Ljungsbro

Som ledamöter i LOs representantskap:
Gerald Lindberg, andre ordförande
Eva Guovelin, tredje ordförande
Anders Hernborg, ombudsman, förbundskontoret

Som ledamot i LOs styrelse:
Hans-Olof Nilsson, förbundsordförande

Följ LO-kongressen på:
http://www.lo.se/start/om_oss/kongress/kongress_2016