Livs.se

2020-01-16 kl 15.53

Bra att regeringen fortsätter satsa på livsmedelsstrategin

Under åren 2020–2025 satsar regeringen 846 miljoner i en ny handlingsplan för livsmedelsstrategin. Livsmedelsstrategins huvudsakliga syfte är att öka produktionen, bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja, öka sysselsättningen, exporten, innovationskraften och lönsamheten samtidigt som relevanta miljömål nås.

– Det är positivt att regeringen fortsätter med satsningar för vår bransch. Det finns en stor potential för fler jobb och ökad export hos livsmedelsföretagen. Det kräver bland annat åtgärder för att stärka kompetensförsörjningen och göra branschen mer attraktiv säger Eva Guovelin, Livs ordförande.

Handlingsplanen innehåller satsningar på hela livsmedelskedjan. Framförallt ska den främja exporten, stärka innovationskraften, öka hållbarheten i livsmedelskedjan samt förbättra kompetensförsörjningen.

Vill vara med och utveckla

Som en av ledamöterna i det nationella rådet för livsmedelsstrategin företräder Eva Guovelin livsmedelsarbetarnas perspektiv och intressen.

– Våra medlemmar besitter ett stort kunnande och engagemang. Vi vill vara med och utveckla produktionen. Stärkt lönsamhet och innovationer är viktigt. Samtidigt ser vi att en långsiktigt hållbar livsmedelsindustri måste omfatta schysta arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö. 

Strategin sträcker sig till 2030

Livsmedelsstrategins mål sträcker sig till 2030 och omfattar hela livsmedelskedjan. Handlingsplanen innehåller satsningar på 122 kronor miljoner årligen fram till och med 2025. Dessutom satsas ytterligare 114 miljoner kronor under 2020. Pengarna i handlingsplanen går till myndigheter och aktörer som bäst anses kunna göra verklighet utav åtgärderna.

Exempel på åtgärder i handlingsplanen
  • Analyser av den samlade regelgivningen för livsmedelskedjan. Identifiera sådana regler som försämrar konkurrenskraft, tillväxtmöjligheter eller företags innovationsförmåga.
  • Strategisk kompetensförsörjning. Genomföra analys och ge förslag på åtgärder som underlättar kompetensförsörjningen inom livsmedelssektorn.
  • Verka för en fortsatt utveckling av offentliga måltider. Insatser som ska främja hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.
  • Satsning på att få fler svenska anläggningar godkända för export.
  • Ett livsmedelsexportprogram med fokus på små och medelstora företag.
  • Ett regionalt exportprogram för livsmedelsföretag som riktar sig mot innovativa företag med stor potential att nå ut på exportmarknaden.
  • Studie för utveckling av kött- och charkutbildningar. Insatser som syftar till en plattform för näringslivet att förbättra branschens kompetensförsörjning.

Läs mer:

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2019/12/regeringens-handlingsplan-del-2-en-livsmedelsstrategi-for-sverige--fler-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/