Livs.se

2020-04-27 kl 12.41

Inga utökade befogenheter för regionala skyddsombud

Ett viktigt initiativ för att göra svenska arbetsplatser säkrare har fallit i riksdagen. SD, M, KD, C och L stoppade igår regeringens förslag om att utöka de regionala skyddsombudens befogenheter.

Tanken med regeringens förslag var att ge regionala skyddsombud tillträde även till arbetsplatser där facket inte har några medlemmar.
Under 2019 inträffade över 100 000 arbetsplatsolyckor och 48 personer dog på svenska arbetsplatser. Genom att ge regionala skyddsombud utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser med kollektivavtal skulle säkerheten öka och i förlängningen liv kunna räddas.

– Vi ser dagligen hur våra lokala och regionala skyddsombud upptäcker risker och i samarbete med företagen utvecklar arbetsmiljöarbetet och skärper säkerhetsrutiner. Det är provocerande att högerpartierna röstar nej till förslaget. Det visar att de inte tar allvarliga säkerhetsbrister på svenska arbetsplatser på allvar, säger Jolan Wennberg, andre ordförande för Livs.