Livs.se

För 1 vecka sedan

Avtal om korttidspermittering för livsmedelsindustrin är på gång

Ett antal livsmedelsföretag, framför allt de som levererar till besöksnäringen och flyget, påverkas hårt av den rådande situationen med covid-19. Därför jobbar Livs och Livsmedelsföretagen nu med att snabbt få fram ett avtal om korttidspermittering.