Livs.se

2020-01-21 kl 15.06

Arbetsmarknadsfrågor i fokus

När arbetsmarknadsminister Eva Nordmark träffade Livs förbundsstyrelse var givetvis arbetsmarknadsfrågorna i fokus. Styrelsen lyfte förbundets prioriterade frågor som exempelvis mer kompetensutveckling, mer vuxenutbildning, inte minst till bristyrken inom slakt och chark, behovet av validering, bättre arbetsmiljö, omställning och a-kassa.

Eva Nordmark beskrev viktiga områden där hon vill se en förändring. Att en förbättrad arbetslöshetsförsäkring står högt upp på ministerns dagordning mottogs positivt. Likaså arbetet med att komma till rätta med kriminaliteten i arbetslivet. Det handlar bland annat om att människor utnyttjas, om undermåliga och farliga arbetsmiljöer och om svarta löner. En av flera åtgärder mot detta är förslaget om att de regionala skyddsombudens ska ha rätt till tillträde på arbetsplatser där förbunden inte har medlemmar idag.

En aktiv arbetsmarknadspolitik var ytterligare ett viktigt område som arbetsmarknadsministern berörde.