Livs.se

2020-03-17 kl 09.01

Livs tar ansvar för att säkerställa fortsatt svensk livsmedelsproduktion

Livsmedelsindustrin fyller en viktig samhällsfunktion och som livsmedelsarbetare är vi avgörande för att alla ska få mat på bordet. En stor del av livsmedelsindustrin vidtar åtgärder och skärper rutinerna för att minimera smittspridning.

Livs medverkar aktivt, via lokala förhandlingar, till lösningar som minimerar risken för smittspridning och säkerställer våra medlemmars rättigheter. Livs har också dialog med regeringen och företrädare för branschen för att säkerställa fortsatt livsmedelsproduktion.
Med anledning av situationen vill Livs ta sitt ansvar för att begränsa smittspridningen av covid-19, coronaviruset.
Målsättningen är att fortsätta bedriva facklig verksamhet i största möjliga utsträckning, men vi väljer att skjuta upp en rad av våra planerade utbildningar under april och maj månad.
Även stora delar av vår mötesverksamhet kommer att påverkas. Livs ambitioner är att ersätta fysiska möten med digitala möten och att vidare undvika resande i den mån det är möjligt. 
Uppsökande verksamhet försvåras av den rådande situationen och därför kommer likartade aktiviteter bedrivas på annat sätt.
Det är viktigt att följa regeringens och myndigheternas rekommendationer. Om du som medlem har frågor så tveka inte att kontakta din klubb eller ansvarig lokalombudsman.

Här kan du läsa mer:

Corona och jobbet
Krisinformation.se
Folkhälsomyndigheten
Regeringen.se
Försäkringskassan.se