Livs.se

2018-01-29 kl 10.49

Välj vem som ska förvalta din avtalspension

Enligt kollektivavtalet ska det varje månad göras en avsättning på 4,5 procent av din lön till avtalspensionen. Avtalspensionen kommer, tillsammans med inkomstpensionen, att vara en viktig del av din totala pension.

Du kan själv välja hos vem och hur dina avtalspensionspengar ska förvaltas. Du gör ditt val hos Fora, som ansvarar för administrationen och skötsel av avtalspensionen och de övriga avtalsförsäkringarna.

Om du inte gör ett aktivt val av fondförvaltare sätts dina pensionspengar automatiskt in i en traditionell livförsäkring hos AMF Pension.

Du väljer mellan att placera dina pensionspengar antingen i en traditionell försäkring eller i en fondförsäkring. Du ska också välja pensionsförvaltare.

Det är du själv som väljer, men Livs rekommenderar fondförsäkringen Folksam-LO Pension. Dels är avgifterna låga, dels har LO-facken insyn och påverkansmöjligheter i förvaltningen eftersom vi är stora ägare i Folksam-LO Pension.

Läs mer på:

www.fora.se
www.folksamlopension.se