Livs.se

2020-03-30 kl 16.45

Nytt krispaket ger högre arbetslöshetsersättning

Effekterna av coronaviruset slår hårt mot en stor del av svensk arbetsmarknad och mot delar av livsmedelsindustrin. Livs välkomnar därför att regeringen föreslår en rad åtgärder som ger fler rätt till arbetslöshetsersättning och höjda ersättningsnivåer.

- Det är väldigt bra att regeringen ger våra medlemmar som nu drabbas av arbetslöshet en stärkt ekonomisk trygghet. Det betyder mycket att fler kan få ersättning och att ersättningsnivåerna höjs, säger Eva Guovelin, ordförande för Livsmedelsarbetareförbundet.

Regeringen lyssnar på LO och förbundens krav och höjer nu både taket och grundbeloppet i a-kassan. Det blir också enklare att gå med i a-kassan

Att arbetsförmedlingen tillförs mer resurser är viktigt när antalet arbetslösa stiger kraftigt. Många av åtgärderna har vi krävt länge, men de blir ännu viktigare i den kris vi befinner oss i just nu. Människor som riskerar att stå helt utan försörjning får nu bättre förutsättningar att kunna betala sin hyra och ha råd med mat på bordet.

Coronaviruset har tydligt blottat bristerna på svensk arbetsmarknad – de som har otrygga anställningar är de som drabbas hårdast.

Bli medlem i Livs och därmed a-kassan redan idag. Enligt regeringens krispaket kan du tillgodoräkna dig hela mars månad om du går med senast 31 mars. Dessutom kommer varje månad under 2020 från och med mars att räknas som fyra månader när det handlar att uppnå kvalificeringsvillkoret för a-kassan för att få mer än grundbeloppet.

Åtgärder i korthet:
Förkortat medlemsvillkor till a-kassan
Enligt dagens regler krävs medlemskap i en arbetslöshetskassa i 12 månader för att bli berättigad till inkomstrelaterad ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen föreslår att det så kallade medlemsvillkoret ska kunna uppfyllas snabbare. Varje medlemsmånad i en arbetslöshetskassa ska under en tidsperiod (mars-december) räknas som fyra månader. Detta innebär att medlemsvillkoret kan uppnås inom tre månader.

Den högre farten i kvalifikationstiden föreslås gälla även för personer som redan blivit medlemmar i en a-kassa innan coronakrisen, och som beviljas en ersättningsperiod efter ikraftträdandet.

Höjd inkomstrelaterad ersättning
När arbetslösheten ökar behöver Sveriges löntagare få stärkt ekonomisk trygghet. Regeringen föreslår att tillfälligt höja takbeloppet för de första 100 dagarna i arbetslöshetsförsäkringen från 910 kronor till 1 200 kronor per dag. Detta innebär för den arbetssökande som har rätt till det högsta ersättningsbeloppet en ersättning på 26 400 kronor till skillnad mot dagens 20 020 kronor, de första 100 dagarna i ersättningsperioden.

Grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen höjs
Regeringen föreslår att det högsta beloppet i grundförsäkringen tillfälligt höjs från 365 kronor till 510 kronor per dag. Det innebär en höjning till motsvarande 11 220 kronor per månad mot dagens 8 030 kronor.

Temporära lättnader i arbetslöshetsförsäkringens arbetsvillkor och en lägsta nivå för grundbeloppet
Enligt dagens arbetsvillkor behöver man under 12 månader före arbetslöshetens inträde ha arbetat minst 80 timmar i månaden under 6 månader, eller 480 timmar i 6 sammanhängande månader och då minst 50 timmar per månad. Villkoret innebär förenklat ungefär halvtidsarbete under ett halvår.

Regeringen föreslår en temporär lättnad i arbetslöshetsförsäkringens arbetsvillkor. Förslaget innebär att man behöver ha arbetat 60 timmar i månaden under 6 månader, eller 420 timmar under 6 sammanhängande månader, och då minst 40 timmar under var och en av dessa månader.

Ta del av regeringens förslag i sin helhet.