Nyheter

2009-03-11 kl 10.45

Huvudavtalsförhandlingarna avslutade

Förhandlingarna om ett nytt huvudavtal mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv avslutades i oenighet idag. – Det är beklagligt att Svenskt Näringsliv inte vill ta ett gemensamt ansvar för att säkerställa en långsiktigt stabil utveckling av den svenska arbetsmarknaden. Svenskt Näringsliv agerar ansvarslöst i en för landet mycket svår situation, säger förbundsordförande Hans-Olof Nilsson.  – […]

2009-03-03 kl 10.43

Ingen höjning av Livs a-kasseavgift

Många a-kassor och förbund tvingas nu höja avgiften till a-kassan med anledning av en skenande arbetslöshet. För Livs del sker det dock ingen förändring av avgiften. – Vi behöver i dagsläget inte höja avgiften till a-kassan säger förbundsordförande Hans-Olof Nilsson. Visserligen har arbetslösheten ökat något under januari och februari men det ligger inom ramen för den […]

2009-03-03 kl 10.41

Livs avvisar lönesänkningar!

Livs tror inte att lönesänkningar är ett sätt att rädda jobb, säger förbundsordförande Hans-Olof Nilsson. Det nyligen träffade kollektivavtalet mellan IF Metall och deras motparter diskuteras livligt på såväl arbetsplatser som i media. Avtalet ger parterna möjlighet att komma överens om minskning av arbetstiden och därigenom också sänka löner och andra ersättningar till 80 procent. […]

2009-01-15 kl 10.39

Otydliga kollektivavtal

AD-dom kan få följder för relationen mellan parterna. Inför löneförhandlingarna 2007 ville Gevalia veta vilka som var medlemmar i facket. Livs tyckte inte det hade med saken att göra och ville inte lämna ut sina medlemslistor. Tidigare har företagen i stort sett vetat vem som är medlem då fackavgifterna drogs på lönen. Numera sköts detta […]

2009-01-13 kl 10.36

Livs kräver att striderna i Gaza upphör!

Israels bombningar av Gaza är en kriminell handling fullt jämförbar med nazisternas brott i Warzawas getto under andra världskriget! Livs kräver att striderna i Gaza upphör med omedelbar verkan. Att försöka bomba fram en lösning av den gamla och djupa konflikten i området är oacceptabelt, säger Livs och tillika IULs ordförande Hans-Olof Nilsson. Nu måste […]

2008-12-10 kl 10.35

Livs sänker medlemsavgiften!

Från den 1 januari 2009 sänks medlemsavgiften med 20 kr. Livs representantskap har beslutat att nedanstående  medlemsavgifter och inkomstklasser ska gälla från den 1 januari 2009. Förändringen innebär att medlemsavgiften sänks med 20 kr per månad i respektive avgiftsklass och att inkomstnivåerna i varje klass justeras upp med avtalsuppgörelsens värde. Pensionärsavgifterna är oförändrade, 60 respektive […]

2008-12-03 kl 10.33

Kvinnor uppmuntras

För tredje året i rad genomför Livs en särskild satsning för kvinnor. Livs tjejsatsning är en utbildning riktad mot enbart kvinnor. Innehållet handlar om den fackliga idén, samhället och det medlemsnära arbetet. Syftet är att få fler kvinnor till fackligt arbete så att alla perspektiv och erfarenheter tas tillvara. Det är viktigt att kvinnor uppmuntras […]

2008-11-10 kl 10.31

Snuset – en valfråga!

Livs ordförande kräver att rätten att exportera snus blir en fråga för Socialdemokraterna i EU-valet. Hans-Olof Nilsson skriver till Mona Sahlin: Angående valplattform för EU-valet Om vi förstår saken rätt är partiet i full gång med att skriva en valplattform för det kommande EU-valet. Vi, Svenska Livsmedelsarbetareförbundet, organiserar också tobaksarbetarna och då framför allt de […]

2008-11-10 kl 10.28

Stoppa angreppet på löntagarna!

Manifestera tisdagen den 18 november på Mynttorget i Stockholm – mot angreppet på löntagarna. Vi manifesterar tillsammans för att visa att vi inte accepterar den borgerliga regeringens attacker mot löntagarkollektivet. Vi kräver… En politik för arbete som stödjer allas rätt till arbete. Vi kräver fler utbildningsplatser, särskilda insatser för unga arbetslösa och offentliga satsningar för […]

2008-10-23 kl 10.25

Butiksbagerier får olika avtal

Livs är besviken på LO-styrelsens beslut att ge Handels organisationsrätten på butiksbagerier inom ICA Maxi. – Det är ett mycket märkligt beslut. När man delar på den privata och kooperativa handeln blir det naturligtvis en osund konkurrens eftersom de får leva med olika avtal, säger Gerald Lindberg, Livs andre ordförande. Vi kommer att fortsätta organisera […]