Nyheter

2010-05-19 kl 13.27

Fler kvinnor utbildas

Livs fortsätter den särskilda satsningen för kvinnor. Livs tjejsatsning är en utbildning riktad till enbart kvinnor. Innehållet handlar om den fackliga idén, samhället och det medlemsnära arbetet. Syftet är att få fler kvinnor till fackligt arbete så att alla perspektiv och erfarenheter tas tillvara. – Det är viktigt att också kvinnor arbetar fackligt, framhåller Kristina […]

2010-05-17 kl 13.26

Livs återtar sina sympativarsel i och med att HRF tecknat nytt avtal

Hotell- och Restaurangfacket tackar Livsmedelsarbetareförbundet och deras medlemmar för det stöd som förbundet snabbt och resolut tog beslut om när vi varslade om sympatiåtgärder. För oss Livsmedelsarbetare har det varit en självklarhet att visa solidaritet med Hotell- och Restaurangfackets medlemmar för att få till stånd ett nytt avtal, säger Livs andre ordförande Gerald Lindberg. Livs […]

2010-05-11 kl 13.25

Livs varslar om sympatiåtgärder!

Livs varslar nu om sympatiåtgärder i solidaritet med Hotell- och Restaurang Facket. Förhandlingarna om nytt kollektivavtal mellan Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR och Hotell- och Restaurang Facket har strandat. Med anledning av detta har Hotell- och Restaurang Facket beslutat att varsla om stridsåtgärder. Eftersom parterna inte kunnat enas om nytt kollektivavtal har Livsmedelsarbetareförbundet den 10 […]

2010-04-09 kl 13.14

Innehåll i det nya Livsmedelsavtalet

Det nya Livsmedelsavtalet är klart och gäller fr.o.m. den 1 april 2010 t.o.m. den 31 januari 2012. – Det nya Livsmedelsavtalet är klart. Nu kommer våra ombudsmän och klubbar att så snabbt som möjligt se till att de anställdas löner justeras, säger förbundsordförande Hans-Olof Nilsson. Läs mer om innehållet här: Slutlig hemställan Överenskommelsen

2010-03-31 kl 13.12

Livs avtal klart, varsel återtagna

Sent på tisdagskvällen sa Livsmedelsarbetareförbundet ja till de opartiska ordförandenas hemställan till ett nytt avtal för 20 000 livsmedelsarbetare inom bland annat bageri, slakteri och mejeri. – Med avtalet förstärker vi skyddet till återanställning, när arbetsgivarna vill hyra in via bemanningsföretag, säger en nöjd Hans-Olof Nilsson i en kommentar. – Nu kan arbetsgivarna inte längre […]

2010-03-29 kl 13.11

Livs förhandlingsdelegation inkallad

Livs har kallat in sin förhandlingsdelegation till klockan 15.00 idag, måndagen den 29 mars. – Vi vill göra ett försök att få ett avtal före den 1 april, säger Livs ordförande Hans-Olof Nilsson i en kommentar.

2010-03-26 kl 13.10

Internationellt stöd för Livs

IUL, Internationella Livsmedelsarbetarunionen, har via sin generalsekreterare Ron Oswald uttryckt sitt stöd åt Livs i förhandlingssituationen. Collective Bargaining situation The IUF representing 12 million workers in the food chain around the world expresses its full support to Livsmedelsarbetareförbundet in its struggle for reasonable wages for its members and against the use of agency workers, which […]

2010-03-25 kl 13.08

Livs trappar upp efter arbetsgivarnas uppmaning till strejkbryteri.

Livsmedelsarbetareförbundet varslar idag den 25 mars sin motpart Livsmedelsföretagen, Li, om strejk vid sju arbetsplatser omfattande ca 2 000 medlemmar. – Li har i ett dokument vi tagit del av uppmanat sina medlemsföretag till strejkbryteri, säger Hans-Olof Nilsson, Livs ordförande. Detta är en mycket grov provokation och påminner om arbetsgivarfasoner från 1800-talet. – Vi vill […]

2010-03-23 kl 13.07

Globalt solidaritetsbygge och samarbete på IUL:s globala mejerikonferens

På IUL:s globala mejerikonferens som hölls i Buenos Aires och Sunchales i Argentina den 9-12 mars samlades 120 fackrepresentanter från 22 länder. Anledningen var att staka ut en samlad facklig strategi för hantering av de problem som är gemensamma för världens mejeriarbetare. Genom konkret fackligt arbete ska forskningssatsningar, samarbeten, informations- och erfarenhetsutbyten och löften om […]

2010-03-23 kl 13.06

Även finska Livs varslar

Det är inte bara i Sverige som avtalsförhandlingarna går trögt. Problem finns även i Finland och Danmark. Finska Livsmedelsarbetareförbundet har, precis som Livs, varslat om övertidsblockad från den 1 april och man förbereder för ett strejkvarsel. I Danmark har man tagit paus i förhandlingarna. – Vi stödjer våra kamrater i Finland och Danmark. Det är […]