Nyheter

2010-03-29 kl 13.11

Livs förhandlingsdelegation inkallad

Livs har kallat in sin förhandlingsdelegation till klockan 15.00 idag, måndagen den 29 mars. – Vi vill göra ett försök att få ett avtal före den 1 april, säger Livs ordförande Hans-Olof Nilsson i en kommentar.

2010-03-26 kl 13.10

Internationellt stöd för Livs

IUL, Internationella Livsmedelsarbetarunionen, har via sin generalsekreterare Ron Oswald uttryckt sitt stöd åt Livs i förhandlingssituationen. Collective Bargaining situation The IUF representing 12 million workers in the food chain around the world expresses its full support to Livsmedelsarbetareförbundet in its struggle for reasonable wages for its members and against the use of agency workers, which […]

2010-03-25 kl 13.08

Livs trappar upp efter arbetsgivarnas uppmaning till strejkbryteri.

Livsmedelsarbetareförbundet varslar idag den 25 mars sin motpart Livsmedelsföretagen, Li, om strejk vid sju arbetsplatser omfattande ca 2 000 medlemmar. – Li har i ett dokument vi tagit del av uppmanat sina medlemsföretag till strejkbryteri, säger Hans-Olof Nilsson, Livs ordförande. Detta är en mycket grov provokation och påminner om arbetsgivarfasoner från 1800-talet. – Vi vill […]

2010-03-23 kl 13.07

Globalt solidaritetsbygge och samarbete på IUL:s globala mejerikonferens

På IUL:s globala mejerikonferens som hölls i Buenos Aires och Sunchales i Argentina den 9-12 mars samlades 120 fackrepresentanter från 22 länder. Anledningen var att staka ut en samlad facklig strategi för hantering av de problem som är gemensamma för världens mejeriarbetare. Genom konkret fackligt arbete ska forskningssatsningar, samarbeten, informations- och erfarenhetsutbyten och löften om […]

2010-03-23 kl 13.06

Även finska Livs varslar

Det är inte bara i Sverige som avtalsförhandlingarna går trögt. Problem finns även i Finland och Danmark. Finska Livsmedelsarbetareförbundet har, precis som Livs, varslat om övertidsblockad från den 1 april och man förbereder för ett strejkvarsel. I Danmark har man tagit paus i förhandlingarna. – Vi stödjer våra kamrater i Finland och Danmark. Det är […]

2010-03-19 kl 13.04

Livs varslar om stridsåtgärder

Med anledning av det kärva förhandlingsläget varslade Livsmedelsarbetareförbundet idag den 19 mars sin motpart Livsmedelsföretagen, Li, om stridsåtgärder. Varslet innebär övertidsblockad, nyanställningsblockad samt blockad mot utökad bemanning. Stridståtgärderna träder i kraft klockan 12:00 den 1 april 2010. Stridsåtgärderna riktar sig mot de företag som omfattas av Livsmedelsavtalet och är medlemmar i livsmedelsföretagen. Totalt berörs ca […]

2010-03-15 kl 13.03

Tonläget skärps i avtalsförhandlingarna!

På söndagen hade Livs, GS, Pappers och IF Metall en gemensam presskonferens om det allvarliga läget i avtalsförhandlingarna. Alla förbunden inom industrin har nu avvisat de opartiska ordförandenas hemställan som kom lördagen den 13 mars. Eftersom det nu endast återstår två veckor innan de nuvarande kollektivavtalen löper ut är det bråttom att komma fram till […]

2010-03-14 kl 13.01

Livs förbereder för konflikt

Livsmedelsarbetareförbundet avvisade idag, efter sammanträde med sin förhandlingsdelegation, de opartiska ordförandenas andra hemställan.  – De föreslagna löneökningarna i denna andra hemställan är en ren provokation, säger Livs ordförande Hans-Olof Nilsson i en kommentar. – Det fanns inget förslag på lösning på den allvarliga frågan om arbetsgivarnas möjlighet att med inhyrd personal kunna ”runda” företrädesrätten i LAS, […]

2010-03-12 kl 13.00

Nytt avtalsförslag – förhandlingsdelegationen inkallad

Livsmedelsarbetareförbundet väntas i morgon, lördagen den 13/3, få en ny hemställan från de opartiska ordförandena. Därför kallas förbundets förhandlingsdelegation in till söndag morgon.

2010-03-08 kl 12.58

LAS-frågan måste lösas!

Arbetsgivarnas möjligheter att ”runda” de anställdas företrädesrätt i LAS är en central fråga i årets avtalsförhandlingar. När LAS skrevs och röstades igenom i riksdagen fanns inte bemanningsföretagen. LAS har därför i sin nuvarande utformning inte tillräckligt skydd och återanställningsrätt för de som sagts upp p.g.a. arbetsbrist och som ersätts med personal från bemanningsföretag. Livsmedelsarbetareförbundet och […]