Nyheter

2022-12-29 kl 10.06

Medlemsavgifter i Livs från och med den 1 januari 2024

Från den 1 januari 2024 justeras inkomstklasserna för medlemsavgifterna.

2023-09-28 kl 17.06

Hög tid för kraftfull arbetsmiljösatsning i livsmedelsindustrin!

AFA Försäkrings nya statistikrapport visar att livsmedelsarbetare har högre risk att drabbas av både allvarliga arbetsolycksfall och långvarig sjukfrånvaro än genomsnittet för samtliga yrkesgrupper.

2023-06-30 kl 10.05

Höjd åldersgräns i flera avtalsförsäkringar!

LO och Svenskt Näringsliv har träffat en överenskommelse om att höja åldersgränsen från 65 till 66 år i flera av de kollektivavtalade försäkringarna.

2023-06-24 kl 10.36

Frågor och svar gällande Livs ställningstagande avseende bojkotten av Marabou

2023-06-20 kl 15.49

Livs drar tillbaka varsel om sympatiåtgärder till stöd för Kommunal

Med anledning av att Kommunal tecknat avtal med Gröna arbetsgivare gällande golfbanor och trädgårdsodlingar drar Livs tillbaka varslet om sympatiåtgärder som lades fredagen den 16 juni.

2023-06-16 kl 14.05

Livs varslar om sympatiåtgärder till stöd för Kommunals stridsåtgärder mot Gröna Arbetsgivare

Med anledning av den pågående konflikten mellan Kommunal och Gröna arbetsgivare varslar Livsmedelsarbetareförbundet om sympatiåtgärder. Om ingen överenskommelse nås vidtar Livs sympatiåtgärder i form av total arbetsnedläggelse på avdelningen logistik I-Kyl vid HKScan Sweden AB Kristianstad. Sympatåtgärden träder i kraft tisdagen den 27 juni klockan 14:00.

2023-06-16 kl 12.49

IULs kongress antog stöduttalande för fackliga kamrater i Hongkong

2023-06-14 kl 16.00

Straffa inte livsmedelsarbetarna för Mondelez beslut!

I takt med att fler beslutar sig för att bojkotta Mondelez produkter växer oron för vilka konsekvenser det får för jobben i Sverige. Livsmedelsarbetareförbundet är kritisk till uppmaningar att bojkotta svenskproducerade Marabou-produkter då det drabbar livsmedelsarbetarna mer än det drabbar ägarna.

2023-06-13 kl 16.24

Livs avbryter konflikt med Scandinavian Aquasystems AB - kollektivavtal tecknat!

Tisdag den 13 juni tecknade Scandinavian Aquasystems AB kollektivavtal med Livsmedelsarbetareförbundet. Livsmedelsarbetareförbundet avbryter med omedelbar verkan de konfliktåtgärder som riktats mot företaget sedan den 5 juni.

2023-06-05 kl 08.02

Livs inleder konflikt för schysta villkor på Scandinavian Aquasystems AB

Livsmedelsarbetareförbundet vidtar måndagen den 5 juni klockan 08:00 strejk och blockad mot Scandinavian Aquasystems AB i Åhus för att få till stånd ett kollektivavtal med företaget.