Nyheter

2022-03-18 kl 10.24

Livs och Facken inom industrin: ”Industriavtalet bidrar till stabilitet i en orolig tid”

I år fyller industriavtalet 25 år. Livs ordförande, tillsammans med dem andra ordförandena inom Facken inom industrin, skriver om industriavtalets framgångsrika resa, hur det bidrar till stabilitet samt vilka framtida utmaningar som finns.

2021-11-30 kl 18.59

Livs och Livsmedelsföretagen: Ingen brist på utmaningar för en ny landsbygdsminister

När Magdalena Andersson idag presenterade sin regering har Sverige åter fått en landsbygdsminister med ansvar för livsmedelsfrågor. Livsmedelsarbetareförbundet och Livsmedelsföretagen välkomnar gemensamt Anna-Caren Sätherberg till en av Sveriges viktigaste och mest dynamiska industrier.

2021-11-26 kl 11.06

Livs återupptar samarbetet

2021-11-10 kl 10.30

Förhandlingarna om omställningsförsäkringen mellan LO och Svenskt Näringsliv är klara

LO och Svenskt Näringsliv har förhandlat om omställningsförsäkringen sedan i juni. Nu finns ett förhandlingsresultat som innebär att LO blir en part i Huvudavtalet. Igår kväll beslutade LO styrelsen att rekommendera LOs representantskap att godkänna förhandlingsresultatet.

2021-10-25 kl 08.21

Vinnare av Livs kulturpris 2021

Vinnare av Livs kulturpris 2021 är Izabel Reich och Sandra Perovic för sin bok "Vår verklighet" som handlar om porrens inverkan på barn och unga. Sandra tog emot priset på #livskongress2021.

2021-10-24 kl 15.03

Eva Guovelin omvald som förbundsordförande

Under Livs kongress som pågår mellan 22-26 oktober omvaldes Eva Guovelin som förbundsordförande. Även andre ordförande Jolan Wennberg och tredje ordförande Solweig Larsson valdes om. Kongressen valde även en ny förbundsstyrelse.

2021-10-24 kl 09.35

Uttalande om lagstadgade minimilöner i EU

Det är med stor oro vi följer utvecklingen i förhandlingarna om det föreslagna EU-direktivet om minimilöner. Trots omfattande protester från svensk arbetarrörelse lade EU-kommissionen år 2020 fram ett lagförslag som strider mot EUs grundlag och som är ett knytnävsslag rakt i magen på den svenska kollektivavtalsmodellen.

2021-10-23 kl 13.07

Uttalande från kongressen: Kina hotar demokratin och de mänskliga rättigheterna i Hongkong - Sverige och andra demokratiska länder måste agera

2021-09-01 kl 09.45

Sverige behöver en nystart

Sveriges arbetare har stått i frontlinjen under pandemin och gjort det möjligt att hålla i gång vårt land. Livsmedelsarbetarna har säkerställt att vi fått mat på bordet. Att inte kunna jobba hemifrån har medfört en betydligt högre risk för smitta och större risk för allvarlig sjukdom.

2021-08-27 kl 14.14

Allvarlig arbetsplatsolycka i Falkenberg

En arbetsplatsolycka har inträffat på ett livsmedelsföretag i Falkenberg med en allvarlig personskada som följd.