Nyheter

2023-02-23 kl 13.34

Sveriges regering måste agera!

Lee Cheuk-yan, generalsekreterare för Hong Kong Confederation of Trade Unions, HKCTU (motsvarigheten till LO) som fyllde 66 år i början på februari sitter fortfarande fängslad på obestämd tid. Det har han gjort sedan september 2021 och nya åtal och fängelsestraff väntar. Hans enda ”brott” är att ha stått upp för grundläggande fackliga och mänskliga rättigheter. Han har, tillsammans med andra fackliga ledare i Hongkong, anklagats för att ha stört den allmänna ordningen.

2022-12-21 kl 14.03

Livs har överlämnat avtalskraven

Idag har Livsmedelsarbetareförbundet och Livsmedelsföretagen växlat avtalskrav. Målsättningen är att teckna nya kollektivavtal innan de nuvarande löper ut den 31 mars 2023.

2022-11-16 kl 13.11

Peter Jansson är årets skyddsombud!

I år delas LOs utmärkelse årets skyddsombud i Västsverige ut till Peter Jansson från Livs, Region Väst. Peter har under många år varit aktiv som skyddsombud på Carlsberg i Falkenberg. Peter är väldigt aktiv i arbetet med riskanalyser, handlingsplaner, förbättringsarbete och samverkan med arbetsgivaren. Tack vare hans arbete har många konkreta arbetsmiljöförbättringar kommit till stånd. Peter är även regionalt skyddsombud för Livs och stöttar mindre arbetsplatser med skyddsronder och rådgivning till medlemmar och arbetsgivare.

2022-11-04 kl 20.57

Livs och LO-styrelsen: ”Ge familjer ett extra barnbidrag inför julen”

Livs ordförande Eva Guovelin tillsammans med övriga i LOs styrelse presenterar ett krisvinterprogram. De prisökningar som väntas under vintern kan innebära ekonomisk katastrof för vanliga familjer med vanliga jobb. Därför föreslår LO-styrelsen att regeringen agerar med en rad akuta reformer.

2022-10-31 kl 16.27

Facken inom industrins förslag till avtalsplattform 2023

Idag presenterade Livs tillsammans med Facken inom industrin de gemensamma kraven inför avtalsrörelsen 2023. Kravet inkluderar en uppväxlad löneökningstakt, avsättningar till deltidspension/flexpension och en särskild satsning på höjning av avtalens lägstalöner samt en låglönesatsning. Under presskonferensen presenterades även den siffra som sätter märket för resterande arbetsmarknad. Facken inom industrin kräver löneökningar på 4,4 procent.

2022-10-31 kl 08.03

Livs och Facken inom industrin: ”Lönekraven får inte driva upp inflationen ytterligare”

Idag skriver Livs förbundsordförande Eva Guovelin tillsammans med de andra förbundsordförandena i Facken inom industrin om de gemensamma kraven inför avtalsrörelsen 2023. Tre utgångspunkter ligger till grund för bedömningen - stärkt svensk konkurrenskraft, en god utveckling på arbetsmarknaden och inflationsmålet.

2022-10-21 kl 12.44

Livs och Facken inom industrin: ”Industrins klimatomställning är nödvändig!”

2022-09-02 kl 18.23

Öppet brev till Sveriges skyddsombud

I ett öppet brev till Sveriges skyddsombud skriver biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson om hur viktigt det är att skyddsombudens roll värnas. Skyddsombuden har en ovärderlig roll när det kommer till att förebygga allvarliga arbetsplatsolyckor, ohälsa och sjukdomar skapade av en ohållbar arbetsmiljö. Socialdemokraterna försvarar skyddsombudens roll, medan Sverigedemokraterna och Moderaterna ifrågasätter den. Därmed hotas skyddsombudens framtid i valet. Livsmedelsarbete ska utföras utan risk för liv och hälsa, därför måste vi värna skyddsombuden.

2022-06-03 kl 13.30

Livs välkomnar ny utredning om hårdare kontroller vid offentlig upphandling

Idag presenterade regeringen att de tillsätter en ny utredning om hur offentlig upphandling kan bli ett kraftfullare verktyg i kampen mot arbetslivskriminalitet. Det är en utredning som Livs välkomnar.

2022-05-11 kl 08.46

Infrastruktursatsningar viktigare än någonsin för Sverige och svensk industri

Livs förbundsordförande Eva Guovelin skriver tillsammans med parterna i Industrirådet om industrins behov av infrastruktur. För att bibehålla en svensk industri som är konkurrenskraftig och stark, för en grön omställning samt för Sveriges beredskap ser Industrirådet att regeringen bör prioritera tre områden - underhåll av befintlig infrastruktur, elektrifiering och en ny isbrytarflotta.