Nyheter

2021-01-29 kl 09.04

Livs kongress flyttas fram

Livs förbundsstyrelse har beslutat att på grund av den rådande coronapandemin skjuta fram förbundets kongress till den 22–26 oktober 2021. Tanken var att förbundets 22:a kongress skulle ha ägt rum i maj i år.

2021-01-26 kl 19.48

Magdalena Andersson träffade Livs förbundsstyrelse

Magdalena Andersson från det Socialdemokraterna och Sveriges finansminister redogjorde vid ett digitalt möte med förbundsstyrelsen för det politiska läget. Självklart berördes den rådande pandemin och de krisåtgärder som genomförts.

2021-01-14 kl 14.34

Livs är emot kameraövervakning på slakterier

Den senaste tiden har allvarliga avslöjanden kommit fram i media om djurplågeri på några gårdar samt ett Krav-certifierat slakteri. Miljöpartiet har i samband med det gått ut och krävt kameraövervakning på svenska slakterier.

2021-01-08 kl 11.43

Vi kräver frihet åt de gripna i Hongkong

Vi organisationer som undertecknar detta tar avstånd från och fördömer gripandet av ett femtiotal personer i Hongkong för ett par dagar sedan. Massgripandet riktades mot personer inom den demokratiska oppositionen i Hongkong.

2021-01-01 kl 15.40

Ingen höjning av medlemsavgiften

Det sker ingen höjning av medlemsavgiften, men från den 1 januari 2021 justeras inkomstnivån i avgiftsklasserna.

2020-12-17 kl 20.52

Bemanningsavtalet klart – konflikten avblåst

Konflikten mellan LO-förbunden och Kompetensföretagen är avblåst. Detta sedan Livs och de övriga LO-förbunden samt Kompetensföretagen på torsdagskvällen sagt ja till medlarnas bud om ett nytt kollektivavtal för bemanningsanställda.

2020-12-09 kl 12.54

LO-förbunden varslar om konflikt för bemanningsanställda

LO-förbunden varslar om konflikt för bemanningsanställdaLivs och övriga LO-förbund varslar om stridsåtgärder mot Kompetensföretagen för att säkerställa likvärdiga villkor mellan uthyrd personal och anställda vid kundföretagen.

2020-11-04 kl 15.03

Nytt livsmedelsavtal klart

Livsmedelsavtalet gäller för tiden 1 november 2020 till och med 31 mars 2023.

2020-11-01 kl 09.53

Facken inom industrin säger ja till nya avtal på 29 månader

Samtliga fem förbund i Facken inom industrin har gemensamt svarat ja till de opartiska ordförandenas slutliga hemställan i industriförhandlingarna. Avtalen löper över 29 månader och har ett avtalsvärde på 5,4 procent. De sista 12 månaderna är uppsägningsbart.

2020-10-29 kl 08.49

Bra att Toijer-utredningen inte blir verklighet

Idag meddelade arbetsmarknadsministern Eva Nordmark att regeringen går vidare med Svenskt Näringslivs och PTKs överenskommelse istället för Toijer-utredningens förslag.