Nyheter

2011-04-29 kl 13.59

Framtidens fackförening

Möt Livs inspiratörer på den Stora resan mot framtidens fackförening. LO-förbunden har startat ett gemensamt arbete som vi kallar den Stora resan. Vi ska lyssna på unga vuxna som är oorganiserade för att få veta varför de inte är medlemmar och hur de ser på framtidens fackförening. Vi ska alltså fortsätta att göra det som […]

2011-03-23 kl 13.57

Spekulera inte med pensionen

Det finns ohederliga rådgivare det vet vi alla. Nu får vi åter höra om försäkringsbolag som vill att vi ska spekulera med vår surt intjänade pension. I korthet går det ut på att vi uppmanas att, fast vi har jobb, ta ut pensionen i förtid – så kallad förtida uttag. Dessa pengar ska vi då […]

2011-03-09 kl 13.56

Maraboufallet – en kommentar

Nu pågår en ”granskning” i media av det så kallade Maraboufallet. Vi vill i all enkelhet kommentera detta. Förbundets målsättning har hela tiden varit att förhandla fram en lösning för de medlemmar som blev drabbade av uppsägningar. Uppsägningarna skedde 2005 och arbetsgivaren var inte villiga till att hitta en förhandlingslösning, vilket då givetvis ledde till […]

2011-02-11 kl 13.54

Edip Ergül vann Du & jobbets tävling Stora Skyddsombudspriset

Edip som är huvudskyddsombud på Arla Foods i Linköping belönades med diplom och presentkort värt 5 000 kronor vid prisutdelningen torsdagen den 10 februari. I motiveringen heter det bland annat: ”Med stort engagemang, målmedvetenhet och tålmodigt arbete har Edip Ergül verkat för bättre arbetsmiljö och ökat säkerheten för personalen. Som internutbildare har han dessutom hunnit […]

2011-02-04 kl 13.53

Livsmedelsarbetarna intensifierar sitt samarbete för att förhindra kollektivavtalsshopping

Livsmedelsarbetarnas fackförbund från Danmark, Finland, Färöarna, Norge och Sverige träffades i Helsingfors den 2-4 februari 2011. Avsikten med förbundens möte var att jämföra situationen i livsmedelsindustrin samt avtals- och anställningsvillkoren i de olika länderna. Konferensen konstaterade att livsmedelsarbetarnas villkor sätts under press i alla nordiska länder när arbetsgivarna i allt större utsträckning använder sig av […]

2011-02-02 kl 14.06

Arla köper Milkos mejeri i Sundsvall

Milkos styrelse säger ja till att sälja mejeriet i Sundsvall till Arla. Det tidigare nedläggningshotade mejeriet i Sundsvall köps av Arla. Läs mer på SN.24

2011-01-31 kl 13.51

Parterna inom industrin diskuterar nytt Industriavtal

Industriavtalet skrevs 1997 och är ett samarbetsavtal mellan fack och arbetsgivare inom industrin. Industriavtalet har sedan dess varit en garant för en stabil lönebildning och resulterat i reallöneökningar. Efter förra årets avhopp från Teknikarbetsgivarna och Teko diskuteras nu ett nytt, reviderat Industriavtal. Förhandlingarna mellan industrins parter om ett nytt Industriavtal kommer att ha hög prioritet […]

2011-01-17 kl 13.49

Hela industrin förhandlar samtidigt – nya förutsättningar inför avtalsrörelsen

Alla parter inom industrin har träffat överenskommelser om en ny tidsplan för förhandlingar om nya avtal 2011. Tidsplanen innebär att förhandlingar kommer att inledas under hösten med avsikt att nya avtal ska vara klara senast den 30 november 2011. Avtalen inom industrin berör ca 500 000 löntagare. 2010 års avtalsrörelse resulterade i att avtalen inom […]

2010-11-25 kl 13.34

Livs behåller inkomstförsäkring

Livs förbundsmöte beslöt på torsdagens verksamhets- och budgetmöte att bibehålla inkomstförsäkringen på 200 dagar. Torsdagen den 25 november samlades Livs förbundsmöte för att ta ställning till verksamhetsplan och budget för 2011. En av de heta frågorna var förbundets inkomstförsäkring som infördes 1 april 2007 efter regeringen Reinfeldts försämringar av a-kassan. När Livs tecknade en kollektiv […]

2010-11-23 kl 13.32

Träff med finska Livs och klubbordföranden inom Scan

Finska och svenska klubbordföranden inom Scan har träffats tillsammans med branschansvariga på respektive förbund. En av anledningarna till träffen var de tidningsuppgifter som förekommit om flytt av produktion mellan olika länder. Det kan uppstå en situation där det utvecklas till en sorts landskamp länderna emellan och där medlemmarna blir bollen man sparkar på. Därför är […]