Nyheter

2009-09-07 kl 11.01

Mål & Medels chefredaktör vinner prestigefyllt pris

Malin Klingzell-Brulin, Mål & Medels chefredaktör, är årets vinnare av Stig Sjödin-priset. ”I en tid när kulturen får allt mindre utrymme, värnar hon starkt om det kulturella materialet i tidningen. Läsaren får alltid möta en dikt, en novell eller en kulturartikel”, lyder juryns motivering. Och vidare: ”Som skribent har Malin hela världen som arbetsfält. Hennes […]

2009-08-11 kl 10.56

Ny reportagebok ger fackliga svar

I den skakande men samtidigt hoppfulla reportageboken ”Dagens rätt – om mat, makt och människovärde” sätts fokus på hur matproduktionen ser ut i olika delar av världen. Över 800 miljoner människor går stadigvarande hungriga i världen. Nya miljoner tillkommer när makten koncentreras till ett fåtal transnationella företag inom handeln och livsmedelsindustrin. Livsmedelssystemet förmår inte leva […]

2009-05-18 kl 10.54

Häv exportförbudet för snus!

Livs kräver att förbudet för Sverige att exportera snus till EUs medlemsstater hävs. – Det är nu dags att EU-kommission tar initiativ till att häva förbudet för Sverige att exportera snus till EUs medlemsstater. Förbudet strider mot en av de bärande grundtankarna i EU; fri rörlighet för varor, säger Livs ordförande Hans-Olof Nilsson i en debattartikel […]

2009-03-24 kl 10.52

Kvinnorna vinnare på höjd lägsta lön

Livs satsning på att höja de lägsta lönerna istället för att införa jämställdhetspotter, ledde till att kvinnorna inom livsmedelsindustrin fick ett bättre löneutfall än männen under 2007 och 2008. För livsmedelsindustrin har satsningen på att kraftfullt höja lägstalönerna i 2007 års avtalsrörelse gett ett mycket positivt resultat. Under 2008 är löneökningen för kvinnor 5,3 % […]

2009-03-11 kl 10.45

Huvudavtalsförhandlingarna avslutade

Förhandlingarna om ett nytt huvudavtal mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv avslutades i oenighet idag. – Det är beklagligt att Svenskt Näringsliv inte vill ta ett gemensamt ansvar för att säkerställa en långsiktigt stabil utveckling av den svenska arbetsmarknaden. Svenskt Näringsliv agerar ansvarslöst i en för landet mycket svår situation, säger förbundsordförande Hans-Olof Nilsson.  – […]

2009-03-03 kl 10.43

Ingen höjning av Livs a-kasseavgift

Många a-kassor och förbund tvingas nu höja avgiften till a-kassan med anledning av en skenande arbetslöshet. För Livs del sker det dock ingen förändring av avgiften. – Vi behöver i dagsläget inte höja avgiften till a-kassan säger förbundsordförande Hans-Olof Nilsson. Visserligen har arbetslösheten ökat något under januari och februari men det ligger inom ramen för den […]

2009-03-03 kl 10.41

Livs avvisar lönesänkningar!

Livs tror inte att lönesänkningar är ett sätt att rädda jobb, säger förbundsordförande Hans-Olof Nilsson. Det nyligen träffade kollektivavtalet mellan IF Metall och deras motparter diskuteras livligt på såväl arbetsplatser som i media. Avtalet ger parterna möjlighet att komma överens om minskning av arbetstiden och därigenom också sänka löner och andra ersättningar till 80 procent. […]

2009-01-15 kl 10.39

Otydliga kollektivavtal

AD-dom kan få följder för relationen mellan parterna. Inför löneförhandlingarna 2007 ville Gevalia veta vilka som var medlemmar i facket. Livs tyckte inte det hade med saken att göra och ville inte lämna ut sina medlemslistor. Tidigare har företagen i stort sett vetat vem som är medlem då fackavgifterna drogs på lönen. Numera sköts detta […]

2009-01-13 kl 10.36

Livs kräver att striderna i Gaza upphör!

Israels bombningar av Gaza är en kriminell handling fullt jämförbar med nazisternas brott i Warzawas getto under andra världskriget! Livs kräver att striderna i Gaza upphör med omedelbar verkan. Att försöka bomba fram en lösning av den gamla och djupa konflikten i området är oacceptabelt, säger Livs och tillika IULs ordförande Hans-Olof Nilsson. Nu måste […]

2008-12-10 kl 10.35

Livs sänker medlemsavgiften!

Från den 1 januari 2009 sänks medlemsavgiften med 20 kr. Livs representantskap har beslutat att nedanstående  medlemsavgifter och inkomstklasser ska gälla från den 1 januari 2009. Förändringen innebär att medlemsavgiften sänks med 20 kr per månad i respektive avgiftsklass och att inkomstnivåerna i varje klass justeras upp med avtalsuppgörelsens värde. Pensionärsavgifterna är oförändrade, 60 respektive […]