Nyheter

2012-09-07 kl 15.37

Fler kvinnor utbildas

Livs tjejsatsning är en utbildning riktad till enbart kvinnor. Innehållet handlar om den fackliga idén, samhället och det medlemsnära arbetet. Syftet är att få fler kvinnor till fackligt arbete så att alla perspektiv och erfarenheter tas tillvara. Det är vikigt att också kvinnor arbetar fackligt, framhåller Kristina Nordström, förbundsombudsman och ansvarig för tjejsatsningen. Kvinnor behövs, […]

2012-07-02 kl 15.35

Livsmedelsfakta från Livs

Livsmedelsarbetareförbundet lanserar nu en ny hemsida. På www.livsmedelsfakta.se kommer vi att berätta sanningar om livsmedel. Sidan kommer att vara under ständig utveckling. Givetvis finns fortfarande vår officiella hemsida kvar.

2012-06-11 kl 15.30

Livs återtar tidigare varsel om sympatiåtgärder

Nytt kollektivavtal har tecknats mellan HRF och Visita, därför återkallar Livs tidigare varslade sympatiåtgärder. Varslen skulle ha trätt i kraft den 18 juni 2012 kl 01:00 gällande leveranser av dryckesvaror och återtagande av tomkärl och emballage till de arbetsplatser som omfattades av konflikten mellan parterna. – En viktig seger för att visa att det finns […]

2012-06-08 kl 14.52

Därför stöder Livs Hotell- och restaurangfackets kamp för löner det går att leva på!

De senaste dagarna har Livs fått många frågor kring vårt sympativarsel för HRFs ansträngningar att få ett nytt kollektivavtal med anständiga lönehöjningar. – Att vi inte ingår i den s.k. LO-samordningen innebär inte att vi inte stöder förändringar av relativlöner, d.v.s. att lågavlönade ska få ett bra avtal och en lön det går att leva på, […]

2012-06-07 kl 14.02

Livs stoppar leverans av öl

Eftersom förhandlingar om nytt kollektivavtal mellan Hotell- och restaurangfacket och Visita har strandat har Livsmedelsarbetareförbundet beslutat att varsla om sympatiåtgärder. Varslet innebär totalstopp av leveranser av samtliga dryckesvaror till utvalda Bishops Arms restauranger från Carlsberg Sverige AB, Åbro Bryggeri AB, Krönleins Bryggeri AB, Kopparbergs Bryggeri AB samt Spendrups Bryggeri AB. Inget omhändertagande av tomkärl och […]

2012-05-31 kl 11.29

Socialdemokraternas livsmedelspolitik duger inte!

Socialdemokraterna presenterade den 31 maj sitt program för en ny livsmedelsstrategi. Programmet har en ambitiös framtoning, men uppfyller inte det man bör förvänta sig av ett parti som gör anspråk på att leda Sverige. – Tyvärr kan vi konstatera att Socialdemokraternas strategi tyvärr bortser från det faktum att livsmedelsproduktionen är en av de tyngsta industrigrenarna i […]

2012-05-31 kl 11.27

Konflikten hos Nestlé Panjang – Kampanjen ”Vi är de 53” är slut

IUL publicerade idag följande offentliga uttalande på sin hemsida: ”IUL och Nestlé välkomnar lösningen på konflikten i Panjang i Indonesien om anställningsformen för 53 anställda som sparkades den 5-6 oktober 2011. Samtal har förts under hela konflikten och Nestlé Indonesien erbjuder nu de 53 före detta anställda möjligheten att återanställas på de tidigare villkoren utan […]

2012-05-25 kl 11.25

Alla förbund får en ordinarie plats i LOs styrelse

Livs motion om att alla förbund ska ha en ordinarie plats i LOs styrelse fick efter votering ett klart bifall! Eva Guovelin, förbundets tredje ordförande, talade för motionen tillsammans med flera andra förbund. Efter votering beslutade kongressen att bifalla motionen vilket innebär att förbundet får en ordinarie plats i LOs styrelse. När samtliga förbund finns […]

2012-05-18 kl 11.22

Livs ordförande omvald som global president

På IULs, den internationella unionen för livsmedelsarbetare, lantarbetare och arbetare inom hotell och restaurang, kongress i Geneve omvaldes idag Hans-Olof Nilsson enhälligt till dess president. – Det är en stor ära att få fortsatt förtroende att vara delaktig i den viktiga globala kampen, säger Nilsson i en kommentar. – Vi har många viktiga frågor framför […]

2012-05-17 kl 11.17

Livs ger stöd till avskedade Nestléarbetare

De 53 arbetarna vid Nestlés fabrik i Indonesien straffas för att de försökt hävda sina rättigheter. Livs ger ett ekonomiskt stöd till de avskedade arbetarna. 53 medlemmar i IUL-anslutna SBNIP – en fackförening som i åratal kämpat för den grundläggande rätten att förhandla med Nestlé om medlemmarnas anställningsvillkor – sparkades hämndlystet och helt godtyckligt 5-6 […]