Livs.se

2020-03-23 kl 12.10

Industrins parter skjuter upp avtalsförhandlingarna

Parterna inom Industriavtalet har idag svarat på den hemställan vi mottog igår från de Opartiska ordförandena inom Industriavtalet. Parterna har i enlighet med hemställan enats om att ajournera förhandlingarna och att förlänga kollektivavtalens giltighetstid inom industrin till den 31 oktober 2020.

Industrins parter utgår ifrån att den nu träffade överenskommelsen kommer att utgöra norm på sedvanligt sätt för övriga avtal på svensk arbetsmarknad.

Den mycket snabba och kraftfulla påfrestning och påverkan som covid-19 fått på samhällsfunktioner, industrin och näringslivets i övrigt gör att parterna inte bedömer det möjligt att i nuvarande situation ingå sedvanliga avtal som skulle vinna acceptans hos medlemmarna, medlemsföretagen eller på arbetsmarknaden i övrigt. Industrins parter har därför kommit fram till att det mest ansvarsfulla agerandet i rådande läge är att nu göra som parterna enats om.

Facken inom industrin

Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall

Martin Linder, förbundsordförande Unionen

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Eva Guovelin, förbundsordförande Livsmedelsarbetareförbundet

Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS-facket

Det här är ett pressmeddelande som gått ut från Facken inom industrin.

För mer information och kontakt:

IF Metall; Jesper Pettersson, 0720 58 37 30

Unionen: Erik Wirkensjö 0724-653584

Sveriges Ingenjörer: Alexander Orlinge, 0709-624733

GS: Julius Petzäll-Mendonca, 0706-609129

Livs: Karl Melin, 0706-386112