Tidigare avtalsrörelser

Förbundets grundläggande uppgift är att teckna kollektivavtal som reglerar löner och villkor. Vår största motpart är Livsmedelsföretagen och det största kollektivavtalet är Livsmedelsavtalet.

Inför en avtalsrörelse sker ett gediget förberedelsearbete för att komma fram till vilka krav som förbundet ska driva. Livs är en del av Industriavtalet och samordnar avtalsrörelsen med övriga facken inom industrin, IF Metall, GS, Unionen och Sveriges Ingenjörer.

Livs är ett av 14 LO förbund och deltar även i den samordning som sker mellan förbunden.

Förbundsmötet väljer förhandlingsdelegationer som består av medlemmar från produktionen och ombudsmän.

Det förbundsstyrelsen som beslutar om ett avtal ska tecknas eller inte, och beslutar om eventuell strejk eller sympatiåtgärd.

 

Här finns styyrdokument och avtal från de senaste avtalsrörelserna


2017

2016

2013

2012

2010