Livs.se

2020-02-12 kl 12.54

Facken inom industrin avvisar arbetsgivarnas bud

Idag lämnade industrins arbetsgivare ett gemensamt bud till Facken inom industrin. Budet är på 1,4 procent i årlig löneökningstakt.

– Budet är på tok för lågt, säger Livs förbundsordförande Eva Guovelin. Vårt mål är reallöneökningar till våra medlemmar.
Facken inom industrin, där Livs ingår tillsammans med IF Metall, GS-facket, Unionen och Sveriges ingenjörer, avvisar arbetsgivarnas bud.
Facken inom industrin står fast vid avtalskravet på 3,0 procent i löneökningar. Kravet är grundat på att industrins konkurrenskraft tydligt har stärkts under senare år och att svensk industri upprätthåller en god utveckling jämfört med omvärlden. De flesta industriföretagen rapporterar god lönsamhet och höjer utdelningen till aktieägarna.
Industrins arbetsgivare vidhåller i sitt bud förslag på försämringar av allmänna villkor. Arbetsgivarna anger också att de gärna ser ett flerårigt avtal.