Livs.se

2019-07-08 kl 16.58

1940-talet

Exportindustrin stod för utveckling och tillväxt

Äntligen fred i Europa igen. Under kriget försämrades reallönen för alla till följd av bristen på varor och stigande levnadskostnader. 

Under krigsåren hade regeringen infört pris- och lönestopp, varför det var svårt för fackföreningarna att kompensera medlemmarna via förhandlingar. LO och SAF hade enats om ett ramavtal med indexreglerade, blygsamma höjningar.

Svår period för livsmedelsarbetare

För livsmedelsarbetarna var denna period extra svår eftersom de mest prisreglerade och ransonerade varorna var livsmedel.  LOs efterkrigsprogram gick ut på att lönerna efter kriget skulle återföras till 1939 års nivå. Detta skedde också på många områden. 

Utvecklingen går mot konflikt. Efterkrigstidens ekonomiska expansion kastade om marknadsbilden. Nu blev det exportindustrin som stod för utveckling och tillväxt och den tidigare dominerande hemmaindustrin fick en underordnad betydelse. 

Rationaliseringar och stordrift

Fackföreningsrörelsen och SAP samlades kring efterkrigstidens nya program om näringspolitiken. Rationaliseringar och stordrift skulle lyfta Sverige och det under kriget avstannade folkhemsbygget skulle sättas igång.

1945 Lag om förbud att avskeda kvinnor på grund av äktenskap/barnafödande.
1947 Barnbidraget införs. Karin Kock, Sveriges första kvinnliga statsråd.
1948 Sverige i Marshallorganisationen för Europas återuppbyggnad.