Livs.se

2019-07-08 kl 16.22

1910-talet

Kvinnornas arbete uslare än männens

Kvinnorna var "fuskare" i yrket. De flesta kvinnliga bageriarbetare var "städjade", dvs "pigor" som löd under tjänstehjonsstadgan. De stod därmed under ägarens oinskränkta makt, inga avtal gällde. De fick arbeta under odrägliga förhållanden, med längre arbetstider och lägre lön än de manliga bagarna.

Tjänstehjonsstadgan, arbetsgivarens motstånd mot kvinnligt medlemskap i facket, männens motvilja och kvinnornas egen likgiltighet är faktorer som sammantaget motverkade facklig aktivitet och medlemskap bland kvinnorna. 

Kvinnans tjänstehjonsställning var samtidigt ett hot mot männen. Riskerna var överhängande att outbildad arbetskraft med lägre lön, kunde äventyra gesällernas ställning. I "Bageriarbetaren" skriver signaturen Thor om kvinnligt fackligt medlemskap.

Bageriarbetare samlade kring mästaren under en paus i arbetet.