Kan arbetsgivaren sänka lönen?

Arbetsgivaren kan aldrig betala lägre lön än det som avtalet anger. I vissa avtal finns olika lönegrupper beroende på vilka arbetsuppgifter som utförs. Byter du arbetsuppgifter kan det innebära att din lön sänks beroende på hur avtalet ser ut.

I alla avtal finns det skrivningar om lön vid flyttning i arbetet. Dessa ger oss i vissa fall ett löneskydd i form lönetillägg under ett antal veckor beroende på hur lång anställningstiden är.

Det är också vanligt i många lokala avtal om lönesystem att det finns flera olika lönegrupper och tillägg som utgår från vilka arbetsuppgifter som utförs. De lokala avtalen kan innehålla bestämmelser om när flyttningar mellan lönegrupperna kan ske och hur tilläggen utges.