Hur lång är uppsägningstiden om arbetsgivaren säger upp mig pga arbetsbrist?

Om du anställts före den 1/1 1997 och har en tillsvidareanställning är uppsägningstiden en månad om arbetsgivaren säger upp dig och du är under 25 år. Därefter förlängs den trappstegsvis så att den som är 45 år har sex månaders uppsägningstid:

  • Fyllda 25 år 2 månader
  • Fyllda 30 år 3 månader
  • Fyllda 35 år 4 månader
  • Fyllda 40 år 5 månader
  • Fyllda 45 år 6 månader

Om du anställts efter den 1/1 1997 är uppsägningstiderna beroende på din anställningstid hos arbetsgivaren:

  • 2 månader vid 2 – 4 års anställningstid
  • 3 månader vid 4 – 6 års anställningstid
  • 4 månader vid 6 – 8 års anställningstid
  • 5 månader vid 8 – 10 års anställningstid
  • 6 månader över 10 års anställningstid

Under hela uppsägningstiden ska du ha samma lön och anställningsförmåner som i normala fall.

Anställningsformen kan ha betydelse för uppsägningstiden. I de flesta av våra kollektivavtal anges att vid tidsbegränsade anställningar är uppsägningstiden 14 dagar. Detta gäller oavsett om det är arbetsgivaren eller den anställde som avbryter anställningen.