Vilka försäkringar har jag på jobbet?

Avtalsförsäkringarna gäller alla anställda på en arbetsplats med kollektivavtal och finansieras genom att arbetsgivaren betalar in en del av lönesumman till försäkringen.

Försäkringarna omfattar:

  • arbetsskada,
  • långvarig sjukdom,
  • arbetslöshet och
  • dödsfall.
  • avtalspension som kompletterar den allmänna pensionen

Avtalsförsäkringarna tecknas i AFA försäkring och avtalspensionen i FORA – följ länkarna för mer information:
Information om avtalsförsäkringarna i AFA försäkring
Information om tjänstepensionen i FORA