Nordiska Unionen

Nordiska modellen, starka avtal och samspel i förhandlingar är i fokus för Nordiska Unionen för förbund som organiserar anställda inom livsmedelssektorn.

Nordiska Unionen har medlemmar från Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island och Färöarna. Det totala medlemsantalet är ca 135 000.

Nordiska Unionen är viktig forum för samarbetet i Norden men också för att koordinera nordiskt samarbete det europeiska och globala planet. Genom ett enigt nordiskt uppträdande har förbunden därför många gånger lyckats påverka utvecklingen i en linje som ansluter till den nordiska modellen.

Nordiska Unionens sekretariat alternerar mellan de olika länderna och sedan september 2015 finns det i Helsingfors på SELs förbundskontor. Sekretariatet leds av Henri Lindholm som är Unionens president. Livs förbundsledning sitter i styrelsen.

Unionens medlemsförbund:

Sverige:
Livsmedelsarbetareförbundet
Unionen
Norge:
NNN - Norsk Naering- og Nytelsemiddelarbeiderforbund
Finland:
SEL - Suomen Elintarviketyölästen Liito r.y
PRO - Ammattiliitto Pro
Danmark:
Födevareforbundet NNF
3F/CO Industri
HK Handels
Service Forbundet
Färöarna:
FA - Föroya Arbeidarefelag
Island:
Matvis
SGS - Starfsgreinasamband Islands