På din sida - i vått och torrt

Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskinskötare och kafferostare. Bryggare och kex­till­verkare. Chokladarbetare och charkuterister. Fiskrökare och såskokare.

Vi är 27 000 medlemmar som dagligen ser till att hela Sverige har mat på tallriken. Och oavsett vad vi jobbar med har vi alla en sak gemensamt: Vi vet att vi tjänar på att hålla ihop och kämpa tillsammans. För bra löner, schyssta villkor och en tryggare arbetsmiljö. Dessutom är svensk livsmedelsindustri Sveriges tredje största exportgren. Från den lokala fackklubben ändå upp till förbundsledningen organiserar vi oss mot lönedumpning och orättvisor. Vi är ett förbund som inte räds för att stå upp när människor behandlas illa. Det är vi stolta över – och tänker fortsätta med.

Styrka genom mångfald

Arbetsmarknaden är inte rättvis. Så länge en arbets­kamrats kön, utseende eller religion ger lägre lön, sämre arbetsvillkor eller resulterar i trakasserier kommer Livs att finnas där. På din sida. Många orätt­visor sker i det fördolda. Vi är experter på att hjälpa dig som medlem, uppbackade av erfarna ombuds­män och jurister om så behövs. Vi tycker att alla, oavsett bakgrund, förtjänar de bästa möjliga avtalen, förmånerna och villkoren. Alla människors lika värde och rättigheter är ett fundament för vårt arbete.

Ingen ska vara rädd på jobbet

Arbetsmiljön inom livsmedelsindustrin är ofta risk­fylld och många drabbas av arbetsskador. Allt från högt arbetstempo till varma ugnar och vassa knivar kan vara risker för dig som anställd. Där kommer vi in i bilden. Livs trycker på för att arbetsgivaren ska för­bättra arbetsmiljön för alla anställda. Ansvaret är nämligen deras. Men om inte vi finns där och driver på händer ofta ingenting. Därför är arbets­platsens förtroende­valda skyddsombud den viktigaste länken mellan din arbetsmiljö och det fackliga arbetet. Att du ska känna dig trygg på jobbet är en av Livs viktigaste uppgifter.

Kollektivavtalet – det vinner vi alla på

Kollektivavtalet garanterar att du får rätt lön och rimliga arbets­tider. Men det innehåller också så mycket mer. Semester­lön. Övertids­ersättning och OB-tillägg. Pension. Försäkringar för exempelvis arbets­skada, sjuk­dom, arbets­löshet, föräldra­ledighet eller dödsfall.

Kollektivavtalet bestäms i centrala förhandlingar mellan oss i Livs och arbets­givarens organisation.
Vi har kollektiv­avtal för hela livs­medels­industrin med tilläggs­avtal för de olika branscherna.

Kollektivavtalet är en fantastisk uppfinning. Det ger trygghet och rättvisa för dig som anställd, samtidigt som företagen får goda villkor som vässar deras konkurrens­kraft. Förutsättningar som alla vinner på.

Samtidigt är kollektivavtalet en viktig garanti mot sänkta löner och försämrade arbetsvillkor. På en arbets­marknad med rättvisa villkor konkurrerar företag i stället med bättre produkter och modernare produktion. Precis som det ska vara.

Att se till att avtalen följs är en del av det dagliga fackliga arbetet för Livs förtroendevalda och ombudsmän, som dessutom jobbar frenetiskt med att teckn­a nya avtal.

Trygghet när du inte har jobb

Arbetslöshetsförsäkringen, a-kassan, är en för­säkring som du är med och bidrar till när du har jobb, för att kunna dra nytta av när du blir arbets­lös. Det är ett solidariskt och smart sätt att garantera tryggheten på arbetsmarknaden.

Livsmedelsarbetarnas a-kassa garanterar inkomst till dig om du blir arbetslös – och en trygghet mot risken. På en arbetsmarknad som förändras snabbt och med kort varsel behöver alla en trygg och modern arbetslöshetsförsäkring.

Men a-kassan handlar inte bara om att den en­skilde löntagaren ska kunna försörja sig. Sänks er­sätt­ningen i a-kassan pressar det ner lönerna i hela branschen och skapar en ond spiral. Därför är Livs­medels­arbetarnas a-kassa lika mycket ett sätt att säkerställa schyssta löner i hela branschen.

Som medlem omfattas du också av en inkomstförsäkring som kan komplettera a-kassan vid arbetslöshet.

Försäkringar när du behöver dem

Fördelen med att Livs organiserar många medlemmar är att vi kan få till bättre och billigare för­säkringar, jämfört med om var och en skulle lösa det på egen hand. Vår storlek är helt enkelt en styrka. Försäkringarna delas in i två delar:

Avtalsförsäkringar

Avtalsförsäkringen gäller alla anställda på en arbets­­plats med kollektivavtal och finansieras genom att arbets­givaren betalar in en del av löne­summan till för­säkringen. Livs har förhandlat fram en avtals­pension som kompletterar den allmänna pensionen, liksom ett antal kollektiv­avtalade för­säkringar. Försäkringarna omfattar arbetsskada, långvarig sjukdom, arbetslöshet och dödsfall.

Medlemsförsäkringar

Som medlem i Livs har du ett omfattande försäkringspaket med hem­försäkring, olycksfalls-försäkring för fritiden, barn­grupp­liv­försäkring och kompletterande tjänste­grupp­liv­försäkring. Dessutom ingår en inkomstförsäkring som kan komplettera a-kassan vid arbetslöshet. I genomsnitt tjänar du mellan 100 och 200 kronor varje månad på våra medlemsförsäkringar.

Vår demokratiska organisation

Livs hämtar styrka från den enskilde medlemmen och den lokala arbetsplatsen ända till förbundsledningen. Medlemmens vilja och vardag formar vår verksamhet och våra beslut.

Klubben

Arbetsplatsklubben är din lokala fackliga organisation och den del av Livs som ligger dig som medlem närmast. Ordförande, styrelse och andra förtroendevalda väljs direkt av medlemmarna på klubbmöten. Alla klubbar har ombud till förbundets kongress, som äger rum vart fjärde år. Klubb­medlemmarnas gemensamma villkor och vardag är en förutsättning för att kunna påverka – för tryggare jobb och bättre villkor.

Regionen

Livs är indelat i fem verksamhetsregioner, där varje region har flera kontor och anställda ombud­smän. Den enskilt viktigaste upp­giften för lokal­ombuds­männen är att garantera att varje arbets­plats har kollektiv­avtal. Regionen har även ett verkställande utskott som samordnar och genomför verksamhet.

Förbundet

Förbundskontoret jobbar på uppdrag av förbunds­styrelsen och ska verkställa och genomföra Livs kongress­beslut. En annan viktig uppgift är att stödja den lokala verksamheten och hjälpa till vid tvister om hur exempelvis lagar och avtal ska tolkas. För­bunds­styrelsen väljs av Livs kongress och består av elva ledamöter.

Ensam är inte stark, speciellt inte på arbets­marknaden.

Som medlem har du möjlighet att engagera dig, lämna förslag och vara en del av förbundets verksamhet. Det finns också möjligheter till att delta i medlemsutbildning och andra studier.

Livsmedelsarbetareförbundet står på din sida och garanterar ett starkt kollektivavtal.

I medlemskapet ingår dessutom:

  • Rådgivning och förhandlingsstöd
  • Arbetslöshetsförsäkring, dvs a-kassa
  • Juridisk hjälp vid tvister
  • Försäkringspaket med bl a hem- och inkomstförsäkring
  • Tidningen Mål & Medel
  • Ett medlemskort med massor av rabatter och andra erbjudanden

Bli medlem redan i dag! Ring oss om du vill ha mer information om medlemskapet och/eller vill ha blanketten i pappersformat. Här hittar du information om medlemsavgiftens storlek.