Corona och jobbet

Corona är klassad som allmänfarlig sjukdom vilket innebär att särskilda regler gäller. Som princip ska du inställa dig på arbetsplatsen och har inte rätt att vara hemma i rädsla för att bli smittad. 

För att begränsa spridning av coronaviruset har många arbetsgivare tillsammans med den lokala fackliga organisationen gjort förändringar och förtydliganden kring bland annat hygienregler, arbetssätt, besök och tjänsteresor. 

Som organisation fortsätter Livs via lokala förhandlingar att medverka till lösningar som minimerar risken för smittspridning och säkerställer våra medlemmars rättigheter. 

Om arbetsgivare vill genomföra sjuktest 

Ett exempel på fråga som dykt upp är om arbetsgivare kan kräva att anställda testar sig för att se om de bär  coronaviruset. Det går formellt inte att kräva. Detta gäller så väl förebyggande som vid insjuknande. Med tanke på den speciella situation som uppstått runt coronaviruset kan det finnas behov av att säkerställa att de som kommer till arbetsplatsen är friska. Hur detta ska hanteras bör lokala parter komma överens om. 

Kan arbetsgivare neka en person som anses frisk att komma till jobbet? 

Om arbetsgivaren nekar en arbetstagare som är frisk och kan jobba att komma till jobbet på grund av oro för smitta har arbetstagaren rätt till lön precis som vanligt. Detta oavsett om arbetstagaren kan utföra sina arbetsuppgifter hemifrån eller inte. Samma sak gäller om arbetsgivaren inte kan bedriva sin verksamhet som vanligt på grund av brist på material eller råvaror och därför nekar arbetstagaren att komma till jobbet. Arbetstagaren anses stå till arbetsgivarens förfogande.   

Stanna hemma? Gör upp med arbetsgivaren 

Anställda som själva väljer att stanna hemma på grund av oro för smitta har inte rätt till lön, såvida inte berörd person gjort upp det med arbetsgivaren innan. Arbetstagaren kan alltså inte själv välja att stanna hemma av rädsla för att bli smittad av viruset. 

Är du smittbärare? 

En arbetsför arbetstagare som är, eller kan vara, smittad av coronaviruset och därför måste vara hemma från jobbet har rätt till smittbärarpenning från Försäkringskassan. För rätt till ersättning krävs att en läkare har beslutat att arbetstagaren inte får arbeta p.g.a. smitta. Det krävs alltså ett läkarintyg för rätt till ersättning. Smittbärarpenning kan också betalas ut för att arbetstagaren ska till en läkare för att utreda om man är smittad. 

Förslag om ersättning för karensavdraget

Regeringen har på grund av den ökade smittspridningen i  samhället föreslagit att ersättning för karensavdrag återinförs. Regeringen föreslår att detta ska gälla från och med den 8 december till och med den 31 mars 2022.

När riksdagen har fattat ett positivt beslut, vilket sannolikt sker i slutet av januari, kommer du att kunna ansöka om ersättning i efterhand från den 8 december 2021. Vid sjukdom genomför din arbetsgivare som vanligt ett karensavdrag varefter ersättning ansöks hos Försäkringskassan. 

Ger viruset rätt till arbetsskadeförsäkring?

Det är för närvarande inte fastställt om Coronaviruset är en sådan smittsam sjukdom som kan godkännas som en arbetsskada enligt förordningen om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd och därmed omfattas av arbetsskadeförsäkringarna TFA, TFA-KL och PSA.

Det här gäller för sjukförsäkringarna

Både sjukförsäkringarna AGS och AGS-KL kan betalas förutsatt att man uppbär sjukpenning eller smittbärarpenning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB).

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) gäller vid dödsfall på grund av Coronaviruset.

Har du frågor som rör coronaviruset och jobbet, tveka inte att ta kontakt med Livs. Läs mer om hur smittspridningen påverkar samhället på länkarna nedan