Skattereduktion på avgiften på medlemsavgiften till A-kassan

För avgifter som du betalat efter 30 juni 2022 kan du få en skattereduktion med 25 procent av avgiften.Du behöver inte göra något själv, utan Arbetslöshetskassan har lämnat kontrolluppgift till Skatteverket om hur mycket du har betalat under året och du ser beloppet i en bilaga till inkomstdeklarationen 2023. Reduktionen gäller endast på avgift inbetald från 30 juni 2022.