Avstängning

Om du inte lämnar in aktivitetsrapport, missar ett inbokat möte hos arbetsförmedlingen eller på annat sätt missköter ditt arbetssökande eller om du tackar nej till ett jobb eller ett arbetsmarknadspolitiskt program eller på annat sätt förlänger din tid i arbetslöshet eller om du säger upp dig eller lämnar ditt eget lönsamma företag ska denne stängas av från rätt till ersättning.

Egen uppsägning

Kassan ska avgöra om du haft godtagbara skäl att sluta din anställning på egen begäran. Om kassan finner att du haft sådana skäl blir du inte avstängd från ersättning. För att slippa avstängning krävs dock mycket starka skäl, t ex att du inte fått ut din lön av arbetsgivaren eller att arbetet är olämpligt för dig av hälsoskäl. Normalt krävs det att du innan uppsägningen har träffat en läkare, som styrker i ett läkarutlåtande att arbetet är olämpligt. Samt intyg från din arbetsgivare att det inte finns något annat lämpligt arbete på företaget.

Avstängning

Om du missköter ditt arbetssökande:

 • Första gången: Varning
 • Andra gången: Avstängd från rätten till ersättning 1 dag
 • Tredje gången: Avstängd från rätten till ersättning 5 dagar
 • Fjärde gången: Avstängd från rätten till ersättning 10 dagar
 • Femte gången: Rätten till ersättning är förlorad tills ett nytt arbetsvillkor är uppfyllt

Om du förlänger tiden i arbetslöshet:

 • Första gången: Avstängd från rätten till ersättning 5 dagar
 • Andra gången: Avstängd från rätten till ersätttning 10 dagar
 • Tredje gången: Avstängd från rätten till ersättning 45 dagar
 • Fjärde gången: Rätten till ersättning är förlorad tills ett nytt arbetsvillkor är uppfyllt

Om du orsakar din arbetslöshet

 • Första gången: Avstängd från rätten till ersättning 45 dagar. (20 dagar om jobbet eller programmet skulle ha pågått högst 10 dagar)
 • Andra gången: Avstängd från rätten till ersättning ytterligare 45 dagar. (20 dagar om jobbet eller programmet skulle ha pågått högst 10 dagar)
 • Tredje gången: Rätten till ersättning är förlorad tills ett nytt arbetsvillkor är uppfyllt