Deltidsbegränsning – Ny 60-veckorsregel ersätter 75-dagarsregeln

Från och med den 15 maj 2017 gäller en ny regel om deltidsbegränsning för dig som är arbetslös på deltid. 60-veckorsregeln kommer då att ersätta 75-dagarsregeln. Regeln innebär att du kan få ersättning i kombination med deltidsarbete under maximalt 60 veckor under en och samma ersättningsperiod.

Nya regeln gäller för tid från och med den 15 maj

De nya reglerna gäller för tid från och med det datum regeln börjar gälla, det vill säga för tidrapporter från och med vecka 20 2017. Det är tiden som ansökan gäller som avgör vilka regler som ska gälla och inte tidpunkten när ansökan kommer in. Det gör alltså ingen skillnad om du väntar till den 15 maj 2017 med att skicka in tidrapporter för tid före vecka 20 2017.

Har du beviljats en ersättningsperiod för tid före den 15 maj 2017 gäller 75-dagarsregeln för tid fram till och med den 14 maj 2017. Därefter gäller 60-veckorsregeln.

Det är inte möjligt för a-kassan att betala ut ersättning i kombination med deltidsarbete till den som använt sina 75 deltidsdagar för tid före det att den nya regeln börjar gälla.

Exempel inkommen tidrapport

En tidrapport för vecka 18 kommer in till a-kassan vecka 20, när den nya regeln trätt i kraft. Då gäller fortfarande 75-dagarsregeln för vecka 18.

A-kassan räknar av använda dagar enligt gamla regeln

Har du redan använt dagar enligt 75-dagarsregeln inom din aktuella ersättningsperiod? Då börjar de nya reglerna gälla för tid från och med den 15 maj 2017 och a-kassan kommer att räkna av redan utbetalade deltidsdagar från de nya veckorna.

Hur räknar a-kassan av dagar från de 60 veckorna? A-kassan räknar ut hur många veckor du fått deltidsdagar. Beräkningen utgår från dina faktiska deltidsveckor oavsett hur många deltidsdagar du använt under kalenderveckan.

En vecka som du arbetat och fått ersättning räknas som en deltidsvecka. Oavsett om du har arbetat 1 dag en vecka eller 4 dagar en vecka så räknar a-kassan av den veckan som 1 deltidsvecka.

Exempel på hur a-kassan kommer att räkna av använda dagar

Exempel 1

Om du har fått 3 deltidsdagar per vecka under 10 veckor för tid före den 15 maj 2017 så räknar din a-kassa av 10 veckor från de 60 veckorna för tid från och med den 15 maj 2017. Det innebär att du har använt 30 av dina 75 deltidsdagar och när de nya reglerna träder i kraft får du istället för 45 deltidsdagar rätt till 50 deltidsveckor (60 veckor-10 veckor = 50 veckor).

Exempel 2

Om du har fått 4 deltidsdagar per vecka under 19 veckor för tid före den 15 maj 2017 så räknar din a-kassa av 19 veckor från de 60 veckorna för tid från och med den 15 maj 2017. Det innebär att du har använt 75 av dina 75 deltidsdagar och när de nya reglerna träder i kraft får du istället för 0 deltidsdagar rätt till 41 deltidsveckor (60 veckor-19 veckor = 41 veckor).

Eftersom den gamla regeln gäller för tid fram till och med den 14 maj 2017 så kan du inte få ersättning i kombination med deltidsarbete igen förrän de nya reglerna börjar gälla. Det vill säga först från och med tidrapporter (kassakort) för tid som avser vecka 20 2017 och framåt.

Exempel 3

Om du har fått 1 deltidsdag per vecka under 60 veckor för tid före den 15 maj 2017 så räknar din a-kassa av 60 veckor från de 60 deltidsveckorna från och med den 15 maj 2017. Det innebär att du har använt 60 av dina 75 deltidsdagar. När de nya reglerna träder i kraft har du istället för 15 deltidsdagar inte rätt till några deltidsveckor (60 veckor-60 veckor= 0 veckor). Det innebär att du inte kan få ersättning under veckor som du kombinerar ersättningen med deltidsarbete. Du kan dock ha rätt till ersättning under veckor då du är helt arbetslös.

Är du ensamstående och har egna barn under 18 år som på grund av vårdnad eller umgänge bor helt eller delvis i ditt hem? Då kan du anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin när du har använt dina 60 deltidsveckor.

Mer information om detta kan du få från Arbetsförmedlingen.