Region Öst

Besöksadresser:
  • Skytteholmsvägen 2, 7 tr, Solna
  • Alkagatan 2, Linköping
  • Arbetarrörelsens hus, Visby

Kontoren är inte alltid bemannade. Det är viktigt att alltid bestämma tid för besök i förväg.

E-post

 

Ombudsmän

Johan Claesson

Ombudsman

08-796 29 38
072-500 16 76

E-post

Robert Gustafsson

Ombudsman

070-090 16 29

E-post

Jessica Kiran

Ombudsman - Föräldraledig

070-090 16 30

E-post

Mattias Axelsson

Vikarie för Ombudsman

070-494 61 36

E-post

Martin Johansson

Ombudsman

08-796 29 47
072-500 15 03

E-post

Maria Karlsson

Ombudsman

08-796 29 74
070-317 67 78

E-post

Förbundsmötesledamöter

(utgör tillsammans med ombudsmännen regionalt verkställande utskott)

David Amundsson

Arla Foods AB, Kallhäll

E-post

Thomas Karlström

Arla Foods AB, Visby 

E-post

Roger Edblom

HKScan Sweden AB, Linköping

E-post

Magnus Fagerholm

Skruf Snus AB

E-post

Katrin Larsson

Fazer Bageri AB, Eskilstuna 

E-post

Marita Töråsen

Cloetta Sverige AB, Ljungsbro 

E-post

Studieansvarig

Cecilia Aldén

Cloetta Sverige AB, Ljungsbro

070-481 50 96

E-post